“Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları” Anketi

“Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları” Anketi

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Deniz Say ŞAHİN’in Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN danışmanlığında gerçekleştirdiği “Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları” başlıklı doktora tezine meslektaşlarımız tarafından katkı sunulması çalışmanın sonuçları açısından önemlidir. 

Ankette, sizden kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemekte olup, ankete katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sorulara vereceğiniz cevaplar tamamıyla gizli tutulacak ve sadece araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir. Çalışmanın güvenilirliği açısından tüm soruları cevaplandırmanız büyük önem taşımaktadır. Katılımınız için teşekkür ederiz.

 

Anket için tıklayınız;