14 MART’IN 100. YILINDA DA TALEPLERİMİZDE ISRARCI, MÜCADELEDE KARARLIYIZ

14 MART’IN 100. YILINDA DA TALEPLERİMİZDE ISRARCI, MÜCADELEDE KARARLIYIZ

14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. Yıl dönümünde Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Ankara Şubesi ve Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde basın açıklaması düzenlendi. “Taleplerimizde ısrarcı, Mücadelemizde kararlıyız” pankartı açan hekimler ve sağlık çalışanları 14 Mart’ta Türkiye’nin sağlık ortamı ve sağlıkçıların taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

Eyleme, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülgün Kıran, Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Ramazan Akçan, SES Ankara Şube adına Hüsnü Yıldırım, Pınar Çepe, SES Genel Merkez adına Selma Atabey ve Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, Yönetim Kurulu üyesi Gamze Gül, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör basın açıklaması öncesi sağlıkta şiddete dikkat çeken bir konuşma yaptı. Dr. Güngör, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlık hizmetinin sunumundaki tahribatların ve sağlık çalışanlarına yönelik küçümseyici açıklamaların sağlıkta şiddeti arttırdığını belirtti. Türk Tabipleri Birliği’nin yıllardır mücadele verdiği şekliyle sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını talep eden Dr. Güngör ASM’lerden başlayarak, üniversite ve devlet hastanelerinde sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Basın açıklamasını yapan Dr. Ali Karakoç tam 100 yıl önce, 14 Mart 1919 günü, emperyalist güçlerin işgali altındaki İstanbul’da bir grup tıbbiyeli öğrencinin yaşadıkları topraklara, mesleklerine ve değerlerine duydukları sorumlulukla yaşanan işgale karşı tutum aldığını ifade etti. Dr. Karakoç 14 Mart’ın 100. Yılında evrensel hekimlik değerlerini ve iyi hekimlik uygulamalarını savunduklarını belirterek “ Bu değerleri savunurken; çalışma ve eğitim hakkımız elimizden alınıyor, yargılanıyoruz, şiddet görüyoruz ve iş yoğunluğu altında eziliyoruz” dedi.

Uygulanan sağlık politikaları ile sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükünün arttığına dikkat çeken Dr. Karakoç “Niceliğin ön plana alındığı, parça başı ya da diğer ifadeyle performansa dayalı çalışma rejimi sağlık çalışanlarına dayatılmıştır. Bu durumda da nitelikli sağlık hizmeti sunumu mümkün olmamaktadır. Bu yıpratıcı ve niteliksiz sağlık hizmeti sunumu, sağlık alanında şiddeti arttıran faktörlerin başında gelmektedir” diye konuştu.

Üniversite hastanelerinin borç yükü altında ezilen, bilimsellikten ve nitelikli eğitimden uzak, sağlık hizmeti sundukça zarar eden kurumlara dönüştürülmüş olduğunu söyleyen Dr. Ali Karakoç “Oysa ki tıp fakülteleri hastanelerinin birer işletme değil nitelikli öğrenci yetiştiren ve bilimsel bilgi üreten, bunları yaparken nitelikli sağlık hizmeti veren, hasta sevk zincirinin en sonundaki kurumlar olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Dr. Ali Karakoç sağlıkçıların 14 Mart taleplerini de şöyle sıraladı:

  1. Çalışırken ve emeklilikte insanca bir yaşam için yeterli ve güvenceli ücret istiyoruz.

  2. Çalışma alanlarımız güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmelidir.

  3. Mega! projeler adı altında hayata geçirilen şehir hastaneleri; devasa ölü boşluklarla rant alanları değil, çalışanların çalışmasını kolaylaştıracak; dinleme alanları ve eğitim alanları oluşturulacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

  4. Çalışma ve eğitim anayasal bir haktır. Hukuki dayanaktan yoksun olan güvenlik soruşturmaları sonucunda; ataması yapılmayan yüzlerce genç hekimin atamaları bir an önce yapılmalıdır.

  5. 2018 Aralık ayında TBMM’de şiddet yasası olarak kabul edilen 7151 sayılı yasa, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir düzenleme içermemektedir. TTB’nin 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaştırılmalıdır.

Açıklamanın sonunda Dr. Ali Karakoç tüm sağlık çalışanlarını 17 Mart Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek “Büyük Hekim Yürüyüşüne” davet etti.

SES Genel Merkez Yürütme Kurulu adına konuşan Pınar Çepe sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için fiili hizmet zammıyla ilgili kampanyayı 3600 ek gösterge talepleriyle birleştirerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sağlıkta şiddet yasası için Meclis’te büyük emek verdiklerini ancak istenilen şekilde çıkmadığını belirterek bu konuyla ilgili çalışmalarının süreceğini ifade etti. Ayrıca KHK’larla 7 bin hekimin ihraç edildiğini hatırlatan Gergerlioğlu bu hekimlerin tıbbi kurs taleplerinde de zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.