Meslekte 40.,50.,60. Yıl Plaket Töreni yapıldı

Meslekte 40.,50.,60. Yıl Plaket Töreni yapıldı

Ankara Tabip Odası tarafından, Meslekte 40.,50.,60. Yılını dolduran kıdemli hekimlere plaketleri 15 Mart Cuma günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan salonunda takdim edildi.

Plaket töreni, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açış konuşmasıyla başladı. Ankara Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Utku Özcan da yaptığı konuşmada komisyon faaliyetlerini aktararak emekli hekimleri çalışmalara katkı sunmaya davet etti.

Törende meslekte 68 yılını dolduran 1 hekim, 60 yılını dolduran 22 hekim, 50 yılını dolduran 114 hekim ve 40 yılını dolduran 145 hekim olmak üzere 282 kıdemli hekim plaketlerini aldı.