14 Mart’ın 100. Yılında “Büyük Hekim Yürüyüşü”nde Hekimler Değerleriyle Yürüdü

14 Mart’ın 100. Yılında “Büyük Hekim Yürüyüşü”nde Hekimler Değerleriyle Yürüdü

“1919’dan 2019’a” 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile Türkiye’nin dört bir yanından tabip odaları ve sağlık emek meslek örgütleri katılımıyla “Büyük Hekim Yürüyüşü” düzenlendi. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesinde bir araya gelen binlerce hekim “Ülkemize, Mesleğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” diyerek Kadıköy İskele Meydanı’na kadar uzun ve coşkulu kortejler oluşturdu.

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile düzenlenen “Büyük Hekim Yürüyüşü”ne Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Urfa, Van-Hakkari Tabip Odaları ile TTB Tıp Öğrencileri Kolu katıldı.

“Sağlık alanının giderek derinleşen yoğun sorunlarıyla karşı karşıyayız” diyen ve sorunların çözüme kavuşturulmasını isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türkiye Psikologlar Derneği de “Büyük Hekim Yürüyüşü”ne destek verdi.

CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Oya Ersoy, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yürüyüşe katıldı. Yürüyüş boyunca hekimlere ve sağlık emekçilerine çevredeki yurttaşlar alkışlarla ve kornolarla eşlik etti.

Büyük Hekim Yürüyüşü”nde “Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık”, “KHK’lar Gidecek, Biz Kalacağız”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Savaşa Değil Sağlığa Bütçe” sloganları atıldı; “Yeni Zelanda Katliamını Kınıyoruz”, “Savaşlar Her Zaman Halk Sağlığı Sorunudur”, “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir”, “Cinsiyetçi Ayrımcılığa Şiddete Son”, “Zorbalığa Karşı Demokrasi Savunuyoruz”, “Eşitsizliğe Karşı Adaleti Savunuyoruz”, “Sağlıkta Şiddet Artık Bitsin” dövizleri taşındı.

Haydarpaşa Numune Bahçesi’nde toplanmaya başlayan Ankara Tabip Odası üyeleri, üzerinde Dr. Nusret Fişek, Dr. Nevzat Eren, Dr. Füsun Sayek, Dr. Ata Soyer’in fotoğraflarının yer aldığı “Değerlerimizle Yürüyoruz” pankartı arkasında bir araya geldi. Pek çok hekim ve sağlıkçı pankartla birlikte “Büyük Hekim Yürüyüşü”ne özel hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Değerlerimizle Yürüyoruz” ve “Ankara Tabip Odası – Hekimlerin Gücü Hekimlerle Güçlü” pankartlarının taşındığı yürüyüşte “Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz”, “KHK’lar gidecek, biz kalacağız”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz” ve “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek, Hasta Hastane Kapısında Ölecek”, “Sağlıkta Performans Ölüm Demektir”, “Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” sloganlarının atıldığı Ankara Tabip Odası kortejinde coşku eksik olmadı. “Ülkemize Mesleğimize Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz”, “Çalışma ve Eğitim Hakkımız Engellenemez”, “Artık Yeter – Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkartılsın”, “İş Güvencesi İstiyoruz” dövizleri taşındı.

Kadıköy İskele Meydanı’na sloganlar eşliğinde giren Ankara Tabip Odası’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut “100 yıl önce İngiliz işgalinde kutluyorduk. Bugün yürütmek istemediler ama bu tarihsel özelliğini aktarınca yürüyoruz ve gördüğünüz gibi Tıp Bayramımızı kutluyoruz” dedi.

ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, “Bugün 100 yıl önce İstanbul emperyalist güçler altında işgaldeyken tıbbiyeliler emperyalistlere karşı durmuşlardı. Bugün de bunun 100. yılı ve bizim için önemli bir gün. Biz halkın sağlık hakkına sahip çıkmak istiyoruz, bütün sağlık çalışanlarının haklarına sahip çıkmak istiyoruz. Çalışırken şiddet görmek istemiyoruz. Çalışırken ve emekli olurken insanca bir yaşam için güvenceli ve yeterli bir ücret istiyoruz.” dedi.

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’ndan Dr. Gülgün Kıran “Yürüyüşte çoğunluk kadın hekimlerde ve 'vardık, varız, var olacağız' diyoruz. Sağlık alanında kadın emeğinin görünmeyen gücünü göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Hekimlerin ve emek meslek örgütlerinin alanda yerini almasının ardından TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Sinan Adıyaman tarafından “Yüz Yıllık Başlangıç/Mücadeleye Devam!” başlıklı “Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi” okundu.

Tıbbiyelilerin yüz yıl önce, 14 Mart 1919’da İstanbul’da Tıphane-i Amire’nin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir toplantı düzenleyerek emperyalist işgale karşı tepkilerini dile getirmelerinin, mücadele meşalesini ilk yakanlardan olmalarının önemine dikkat çekilen Bildirge’de, İstibdat Rejimine karşı mücadelenin ilk tohumları da Tıbbiyede atıldığı, bu nedenle II. Abdülhamit tarafından Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’ndan Asya yakasına “taşındığı”, buna rağmen “Hürriyet, Müsavat, Adalet, Uhuvvet!” (Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Kardeşlik!) sloganlarıyla ilan edilen II. Meşrutiyet’in de en ön saflarında tıbbiyelileri yer aldığı belirtildi. Bildirge’de hekimlik mesleğinin maruz kaldığı olumsuzluklardan bahsedildi:

“Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme kadar insanın en çıplak haline şahitlik ediyor, en çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için çalışıyoruz.

Yılda 720 milyon muayene, 14 milyon yatan hasta, 5 milyon ameliyat, 1,3 milyon doğum gerçekleştiriyoruz.

Saatlerdir sancılar içinde kıvranan bir hastanın rahatlaması, dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin ağlaması, günlerdir ateşler içinde yanan bir çocuğun gülümsemesi, yirmi dört saattir komadaki bir hastanın gözlerini açması, yaşlı bir teyzenin, amcanın avucumuza bıraktığı şükran dokunuşu, kaza mahallinden hastaneye yetiştirdiğimiz acil vakanın yaşama tutunması, en yorgun anımızda bile ayakta kalmamıza, her şeye yeniden başlamamıza yetiyor.

Bizi asıl yoranlar; mesleğimizin itibarsızlaştırılması, emeğimizin ucuzlatılması, kötü çalışma ortamları, ağır çalışma koşulları, parça başı işleme dayalı ücretlendirme, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen, ticarileşmiş sağlık hizmetleri, kışkırtılmış talep, kışkırtılmış şiddet ve sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez sağlık yöneticileri.”

Bildirge’nin okunmasından sonra görevi başında şiddet sonucu yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanları anısına üzerinde 100. yıl ambleminin yer aldığı yüzlerce beyaz balon gökyüzüne uçuruldu.

“Büyük Hekim Yürüyüşü”nün sonunda 100. yıl anısına yürüyüşe katılan ve “Bu yüzyıl kadınların yüzyılı olacak” diyen kadın hekimlerin ve sağlıkçıların yer aldığı hatıra fotoğrafı çektirildi.