ANKET “Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları”

ANKET “Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları”

 

Değerli Meslektaşımız;

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Deniz Say Şahin’in; “Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları” başlıklı doktora tezinin elektronik anket formatı ekte yer almaktadır.

 

Deniz Say Şahin’in, tezine katkı sunmanız amacıyla anket linki aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=d5e6747ca25e4df38e8782669a037ac5