“Evrensel Hekimlik Değerlerini Savunuyoruz: Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur”

“Evrensel Hekimlik Değerlerini Savunuyoruz: Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur”

2016-2018 dönemi TTB Merkez MK’nın; Ocak 2018’de evrensel hekimlik değerlerini hatırlatarak yaptığı “Savaş Bir Hak Sağlığı Sorunudur” basın açıklaması ardından, hakkında açılan ceza soruşturması davasının 2. duruşması öncesi; 19 Mart 2019’da TTB Genel Merkez’de “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu“ paneli yapıldı.

Panele başlamadan önce TTB’nin sağlık politikalarının belirlenmesinde çok büyük katkısı olan ve toplumsal sağlık muhalefetinin öncülerinden Ata Soyer (Ata abi) 6. ölüm yıl dönümünde saygı duruşuyla anıldı.

Panele, TTB ile dayanışma amacıyla Türkiye’de bulunan Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ve TTB MK eski başkanlarından ve barış akademisyeni olduğu için KHK ile kamudan ihraç edilen Dr. Özdemir Aktan konuşmacı olarak katılırken, yine bir barış akademisyeni ve kamudan KHK ile ihraç edilen halk sağlığı hocası Dr. Feride Aksu Tanık paneli modere etti.

Panelde, moderatör ve konuşmacıların tamamı savaşın insan eliyle yaratılan, halk sağlığını tehdit eden en önemli yıkım olduğunu belirttiler. Evrensel hekimlik ilkelerinin, yüzyılların birikiminden süzülerek gelen bilgi birikimi ve tecrübeler sonucunda bugün tüm dünyada kabul edilen iyi hekimlik değerleri olduğunu söylediler. Dünya Tabipler Birliği Başkanı ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi eski başkanı, dönemin TTB MK’nın tam da sorumluluğunda olan bir temel ilkeyi vurgulamasının siyasi otorite tarafından yargılama konusu yapılmasının utanç verici olduğunu belirttiler. Bu konuda TTB’nin yanında ve dayanışma içerisinde olacaklarını söylediler. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odası yöneticileri ve aktivist hekimler, dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan savaş ve çatışmalı ortamların halk sağlığı sorunu yarattığını söylediler. Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi tarafından bu konularla ilgili açıklama ve çalışmalar yapılmasının beklendiğini vurguladılar. Panel soru ve cevaplarla sona erdi.

TTB MK hakkında açılan ceza davasının 2. duruşması 20 Mart saat 9:00’da 27. Ağır Ceza duruşma salonunda başladı. Duruşmaya WMA Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve CPME önceki dönem başkanı Dr. Jacques de Haller, kalabalık hekim topluluğu, emek meslek örgütleri üye ve yöneticileri de katıldı.

Avukatların savunmalarından sonra dava 3 Mayıs 2019’a ertelendi.

Dava sonrası TTB Genel Merkezinde yapılan toplantıda Genel Sekreter Bülent Yılmaz öncelikle yabancı konuklara ve bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür etti. 

Daha sonra Dr. Otmar Kloiber ve Dr. Jacques de Haller yaptıkları basın açıklamasında; hekimlerin tıbbi etik ilkelerinin gereği olarak savaşa karşı durmaları gerektiğini belirterek bu duruşu sergileyen TTB’yi desteklediklerini, bu utanç verici durum sonlanana kadar da TTB’nin yanında olacaklarını bildirdiler.

Tabip odaları ve aktivistler de kendi aralarında yaptıkları toplantıda  3 Mayıs’a daha haklı ve güçlü olarak hazırlanacaklarını, halkın sağlık hakkına sahip çıkacaklarını, her koşulda demokrasi ve barışı savunacaklarını söylediler.  

ATO MK üyeleri ve çok sayıda ATO üyesi de hem ilk günkü panele hem de davaya katılarak  etik ilkeleri her koşulda savunacaklarını ve TTB MK’nın yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler.