“Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon Kursu” düzenlendi

“Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon Kursu” düzenlendi

Ankara Tabip Odası’nda 30 Mart 2019 Cumartesi günü “Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon Kursu” düzenlendi.

ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr.Gül Bakır’ın hekimliğin ömür boyu süren bir meslek olduğunu, bilgi güncellenmesinin özellikle hayati konularda çok gerekli olduğunu belirttiği açılış konuşmasından sonra, kurs eğiticileri Dr.Hayati Çakıralp (Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi-Aile Hekimi), Dr.Hamit Işıkalp (Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi Hekimi), Dr.Figen Şahpaz (Ankara-İşyeri Hekimi) katılımcılarla tanışıp toplantının amacını ve öğrenim hedeflerini anlattılar.

Arreste yaklaşım, resusitasyon tıbbı, güncel bilgiler, eksternal kalp masajı hakkında bilgi verip, grup pratiklerine geçtiler. Solunum, dolaşım ve OED kullanımı pratiklerinden sonra ilaç kullanımı anlatıldı. Farklı senaryolar üzerine pratik uygulamalar yapıldı.

Katılımın ve ilginin oldukça yoğun olduğu kurs olumlu geri bildirimlerle ve Dr. Arif Müezzinoğlu tarafından yapılan kapanış konuşması ile sona erdi.

Sunumlar için tıklayınız

Resusitasyon Tıbbı

Havayolu ve Solutma

Defibrilasyon