Sağlıkta Şiddete Dur Demek için 17 Nisan’da G(Ö)REVDEYİZ!

Sağlıkta Şiddete Dur Demek için 17 Nisan’da G(Ö)REVDEYİZ!

İzmir’de Aile Sağlığı Merkezi’nde 29 Mart 2019 tarihinde görevli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması üzerine sağlıkta şiddete karşı Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri ortak açıklama yaptı.

Ankara Tabip Odası’nda 03 Nisan 2019 Çarşamba günü yapılan açıklamaya kurumlar adına Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakan Mut, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kasap ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım katıldı. Ayrıca, sağlıkta şiddete karşı yapılan ortak açıklamaya çok sayıda örgüt temsilcisi ve üyesi de katılarak destek verdi.

ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç konuşmasında sağlıkta şiddetin hız kesmeden devam ettiğini belirterek en son İzmir’de yaşanan şiddet olayı sebebiyle birinci basamakta iş bırakan sağlık emekçilerine destek olmak amacıyla ortak basın açıklaması düzenlediklerini söyledi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Gül Bakır İzmir Bornova’da Yunus Emre 29 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddetin ayrıntılarını gözler önüne serdi. Eşine ilaç yazdırmak için gelen hastaya, hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağının söylenmesi üzerine hastanın eşinin ASM’ye gelip hekime saldırdığını belirten Dr. Gül Bakır “Meslektaşımızın, burnunun kırılmasına ve değişik yerlerinden yaralanmasına neden olacak derecede darp etmiştir. Bununla yetinmeyen şehir eşkıyası, mahalledeki diğer yakınlarını çağırmıştır. İki araba eli sopalı kişi ASM’ye gelerek ASM’de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri, olaya engel olmaya çalışan esnafı darp etmiştir” dedi. 

Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik talep eden Dr. Gül Bakır 17 Nisan’da Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde Türkiye genelinde sağlıkta şiddete dikkat çekmek için bir günlük iş bırakma kararı alındığını açıkladı.

Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet olayının yaşandığına dikkat çeken Dr. Gül Bakır “Kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür” diye konuştu.

Kamu otoritesinin, sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken etkin önlemleri almadığını ve caydırıcı cezaları yürürlüğe sokmadığını ifade eden Dr. Bakır müşteri memnuniyeti esasıyla sağlıkta iyiliğin değerlendirildiğini ancak bu tutumun daha birçok hekimin ve sağlık çalışanın şiddete uğramasına ve can kayıplarına neden olacağını vurguladı.

Dr. Gül Bakır, artık tek bir sağlık çalışanının bile şiddete uğramasına tahammül edemeyeceklerini söyleyerek sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek haklı mücadelenin artarak devam edeceğini belirtti.

Basın açıklaması 17 Nisan'da ülke genelinde yapılacak iş bırakma eylemine çağrı ile son buldu.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.