1 Mayıs’ta alandayız!

1 Mayıs’ta alandayız!

Demokratik kitle örgütleri yaptıkları 1 Mayıs çağrısı ile kıdem tazminatı gaspına, işsizlik sigortası yağmasına, zorunlu bireysel emeklilik dayatmasına dur demek için tüm emekçileri 1 Mayıs’ta alanlara davet etti.

19 Nisan günü Ulus Heykel’de yapılan ortak basın açıklamasına, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Birleşik Kamu İş, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcilerinin yanı sıra emekçiler katıldı.

“Memleketimize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin Haydi 1 Mayıs’a” başlıklı çağrı metnini demokratik kitle örgütleri adına DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü okudu. Görgülü, çalışırken ölmemek, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretlere, taşeron köleliğine, güvencesizliğe mahkum olmamak için tüm emekçileri ve halkı, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13:00’de Tandoğan Meydanına davet etti.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız…