Aşılamada durum tespiti anketi

Aşılamada durum tespiti anketi

Bağışıklama hizmetlerinin düzenli, sürekli ve kapsayıcı bir biçimde yürütülmesi toplum bağışıklığının sağlanmasının en temel koşullarıdır. Toplum bağışıklığı son zamanlarda giderek artan aşı redleri ile tehlikeli seviyelere inerken, Sağlık Bakanlığı’nın eksik aşı temini nedeniyle aşıların zamanında yapılamadığı sahada çalışan hekimler tarafından bildirilmektedir.

TTB sahadaki durumu tespite yönelik bir çalışma başlatmış olup ASM ve TSM'ler için iki ayrı anket formu hazırlanmıştır. Sizlerden isteğimiz;
1) Çalıştığınız yere uygun anketi doldurarak doğrudan katkı sağlamak,
2) Bulunduğunuz yerleşimde ilişki kurabildiğiniz, çalışmaya destek olacağını düşündüğünüz hekimlerin kendileri ile ilgili anketi doldurmalarını sağlamak.

ASM Formu - https://forms.gle/SsgBVArm99PdERWx6

TSM Formu - https://forms.gle/ieBbHSTNTxV6QAu86

Katkılarınız için teşekkür ederiz.