Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu’nun düzenlendiği 17. Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 27 Nisan Cumartesi günü yapıldı.

Hasan Ali Yücel Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açış konuşmasını yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut 63 yıllık ömrüne çok sayıda eser sığdıran Dr. Nevzat Eren adına yapılan sempozyumda onu kürsüden takdim etmenin ve sempozyumun açılışını yapmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyledi.

Sempozyumun moderatörlüğünü Dr. Vedat Bulut’un yaptığı “Nevzat Eren Anması” başlıklı birinci oturumunda konuşmacı olan Dr. Ayşe Akın Hacettepe Tıp Fakültesi Sağlık Bölgelerinin oluşturulmasında Nevzat Eren’in katkısı ve üretimlerini anlattı. Dr. Akın, Çubuk Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Dr. Nevzat Eren öncülüğünde on beş yıl boyunca yapılan halk sağlığı çalışmalarıyla bebek ölüm hızını, anne ölüm hızını nasıl azalttıklarını, hastanede yapılan doğum sayısını nasıl artırdıklarını katılımcılarla paylaştı.

Eşi, Gönül Eren de Dr. Nevzat Eren’in çalışkanlığı, üretkenliği, yardımseverliği gibi insani vasıflarına değinen bir konuşma yaptı.

Dr. Derman Boztok’un moderatörlüğünü yaptığı “Dünyada 1970’ler ve 2010’ların Karşılaştırılması” başlıklı ikinci oturumda konuşmacılar Prof. Dr. Mustafa Türkeş ve Dr. Erhan Nalçacı 1970’lerin günümüzden siyasi, iktisadi, ideolojik ve sağlık politikaları ve uygulamaları açısından farklılıklarını anlattı.   

Ögleden sonra ise Dr. Mine Önal moderatörlüğünde yürütülen üçüncü oturuma Prof. Dr. Korkut Boratav ve Dr. Necati Dedeoğlu konuşmacı olarak katıldı. Oturumda Prof. Dr. Korkut Boratav çok partili siyasi hayata geçiş sonrasında siyasi atmosferin nasıl şekillendiğini ve 80 darbesine nasıl gelindiğini aktarırken Dr. Dedeoğlu da sağlığın piyasaya açılma sürecini anlattı.

Tıp öğrencilerinin de ilgi gösterdiği sempozyumda öğrencilerle birlikte  “Koruyucu Sağlık Hizmetleri; Sağlık Ocaklarından ASM’lere”, “Sağlık Organizasyonu ve Finansmanı: Basamak Sisteminden Sağlık Piyasasına”, “Meslek Hastalıklarından İşçi Cinayetlerine: İş Sağlığı Güvenliği” başlıklı üç ayrı atölye çalışması gerçekleştirildi. Sempozyum atölye çalışmalarının sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erdi.