“1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” kutlamalarına Ankara’daki  binlerle birlikte katıldık

“1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” kutlamalarına Ankara’daki binlerle birlikte katıldık

1 Mayıs Tertip Komitesi Bileşenleri; DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın çağrısıyla “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” kutlamalarına Ankara’da binlerce kişi katıldı.

1 Mayıs kutlamaları öncesi sabah saatlerinde, Tertip Komitesi, 10 Ekim katliamında hayatını kaybeden yurttaşları anmak için katledildikleri yere karanfil bıraktı.

Geçen yıllara oranla çok daha geniş katılımın olduğu bu yılki 1 Mayıs kutlamaları için Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanıldı.

Ardından sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri buradan Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

İşçilerden hekimlere, mimarlardan, öğrenci ve öğretmenlere, kadınlardan LGBTİ bireylere ve OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla işini kaybeden kamu emekçilerine; binlerce kişi “KHK’lar gitsin biz kalıyoruz” ,”Kıdem tazminatıma dokunma!”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Barış, emek, özgürlük”, “İnsanca, barış içinde  bir yaşam; laik, özgür, demokratik bir Türkiye” sloganları atarak taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlarıyla alana geldi.

Ankara Tabip Odası'nın da tüm üyeleri ile geniş katılım verdiği yürüyüşte sağlıkta güncel sorunlara değinen pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.

Ücretsiz, eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti talebi , çalışma ve eğitim hakkının engellenmesi, angarya çalışma saatleri, sağlıktaki şiddet, güvenceli çalışma ve emeklilik talebi, iş cinayetleri başlıca vurgulanan sorunlar olurken, 3 Mayıs'ta duruşması olan TTB eski MK üyeleri için "Barış talebi yargılanamaz" sloganı  da atıldı.

Katliamlarda, emek, barış, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler ve Şanlıurfa’da 1 Mayıs kutlamalarına giderken kaza geçiren işçiler anısına yapılan saygı duruşunun ardından alanda yerini alan binlerce kişi, “1 Mayıs Marşı”nı söyledi.

Tertip Komitesinin işçileri selamlamasının ardından ortak metni DİSK üyesi bir emekçi kadın okudu.

Açıklamanın satırbaşları şu şekilde oldu:

“Hapishaneleri, muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle, dolduranlara, tacizcileri, katilleri, kadına şiddet uygulayanları serbest bırakanlara karşı hak hukuk adalet için bugün ülkemizin dört bir yanında meydanları doldurduk. Martın sonu bahar dedik, bugünde hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel diyenler bir arada alanlardayız.

Yeni ekonomi programı ve yapısal reformlar adı altında emekçilerin kazanılmış hakları gasp edilmek isteniyor.  İşsizlik fonu yağmasından sonra kıdem tazminatlarının fona devredilmesi adı altında kıdem tazminatı hakkımız gasp edilmek isteniyor. Toplumsal dayanışmayı esas alan kamusal emeklik sistemi tasfiye edilerek yerine zorunlu bireysel emeklilik sistemi dayatılıyor. Mücadele ederek kazandığımız haklarımızın gaspına yine mücadele ederek sahip çıkma kararlılığı ile bugün ülkemizin dört bir yanında alanlardayız.

İşçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde alınması, iş cinayetlerinin önüne geçilmesi, kadın işçilere eşit ücret verilmesi, taşeron çalışmanın yasaklanması, iş güvencesinin sağlanması, açlık ve yoksulluk sınırı altındaki maaş ve ücretlere karşı insanca bir yaşam için alanlardayız.

Emekçi ellerimizle ülkemizi yeniden kuracağız! İnanıyor ve söz veriyoruz!... Güzel günler göreceğiz! Memleketimize ve geleceğimize sahip çıkacağız.

Ve tüm yitirdiklerimize, sözümüz olsun ki, kazanacağız…

Yaşasın 1 Mayıs, YAŞASIN BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA!... Yolumuz açık olsun.”

 “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” Mitingi devamında Çankaya Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri ve ardından Moğollar grubu konser verdi.

1 Mayıs ortak basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.