Ankara emek meslek örgütleri: “TTB ONURUMUZDUR”

Ankara emek meslek örgütleri: “TTB ONURUMUZDUR”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması sebebiyle yargılandığı davadan hapis cezası çıkması üzerine Ankara emek meslek örgütleri “TTB ONURUMUZDUR” başlıklı ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara Tabip Odası’nda 04 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen açıklamaya DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, SES Ankara Şube, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası katıldı. Ayrıca açıklamaya çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve emek meslek örgütlerinin üye ve yöneticileri de destek verdi.

Ortak açıklamayı okuyan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç 11 Merkez Konseyi üyesinin bilimsel verilere dayanarak yaptıkları savunmaya rağmen 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırıldıklarını belirtti. Esas suçun savaş karşısında sessiz kalmak, kıtlık, salgın hastalık uyarıları yapmamak olduğunu vurgulayan Dr. Ali Karakoç “Biz de, cezayı verenler de biliyoruz ki savaş halk sağlığı sorunudur. Bu ceza TTB tarihinde bir onur vesikası olarak anılacaktır. Bu kararı kabul etmiyoruz, bizler için yok hükmündedir” dedi.

Ankara emek meslek örgütlerinin de TTB gibi barışı, yaşamı ve halk sağlığını savunmaya devam edeceklerini belirten Dr. Karakoç “Bundan ötürü de Türk Tabipleri Birliği’nin dediği gibi savaşın; insan eliyle yaratılmış, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylüyoruz” diyerek açıklamayı bitirdi.

Açıklamadan sonra söz alan emek meslek örgütü yöneticileri de TTB’nin yanında olduklarını ve bu kararın haksız, hukuksuz olduğunu vurguladı.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün bu tip haksız uygulamaların dünyanın farklı yerlerinde yüz yıllar önce yapıldığını belirterek “Galileo dünyanın döndüğünü söylediği için engizisyon mahkemelerinde yargılandı ve mahkum oldu, ancak bilim sonunda galip geldi ve Galileo’nun fikirlerini bugün herkes kabul ediyor. Tarih Galileo’yu her zaman hatırlayacak ancak onu yargılayanları başka türlü hatırlayacak” dedi. TTB’ye ve tıp bilimine büyük haksızlık yapıldığını söyleyen Görgün “Tıp bilimini yargılamaya kalktılar, bu dünya çapında bir skandaldır. TTB’nin yanındayız” diye konuştu.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu dillendirmeye devam edeceklerini belirterek “TTB onurumuzdur. Dün yanlarında olduğumuz gibi bugün de yanlarında olacağız” dedi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında verilen kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğuna dikkat çekti. Bu karar üzerinden tüm sivil toplum örgütlerine bir mesaj verildiğini belirten Ali Şahin “Aykırı bir ses çıkarırsanız sonunuz böyle olur. Biz sizi cezalandırırız demek istiyorlar” diye konuştu. Geçmişte başkasının bir şiirini okuduğu için ceza alan ve bu durumu hukuksuz ilan eden insanların bugün ise evrensel bir kural olan savaşın halk sağlığı sorunu olduğu cümlesinden yola çıkarak tabipleri, odaları, sivil toplum örgütlerini cezalandırdığına işaret etti.

TMMOB Ankara İKK Temsilcisi Seyit Ali Korkmaz Ocak 2018’den beri aynı şeyleri söylediklerini belirterek “TTB ile yan yana olmak Türkiye’nin hakça bölüşen mühendis ve mimarları için bir onurdur ve Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

TİHV Genel Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da söz alarak dayanışma için geldiklerini belirtti. Türkiye’de yargının iktidarın elinde oyuncak olduğuna değinen Fincancı “TTB’nin ve meslek örgütlerinin direnmesi tek başına yeterli olmaz. Yargı da bu direnmenin bir parçası olmak zorundadır. Her türlü baskıya birlikte direnmeliyiz” dedi. Savaşın halka sağlığı sorunu olduğunu ve tüm savaşların büyük yıkım içerdiğini vurgulayan Dr. Şebnem Korur Fincancı sözlerini “Savaş olmasın diye mücadele etmek zorundayız. Bütün o silahları eritip çocuklar için oyuncak yapabileceğimiz günler için mücadele edelim” diyerek bitirdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan da Ankara Tabip Odası ve diğer emek meslek örgütlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Savaş halk sağlığı sorunu dediğimiz ve 2016 yılında Dünya Barış Günü’nde barış talebinde bulunduğumuz için bize ceza verildi. Yargılama başladığı andan itibaren savunduğumuz şeylerin evrensel hekimlik değerleriyle ilgili olduğunu belirten bir tutum aldık. Dün son mahkemede de bu tutumumuzu sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut da dün mahkemede hukuksuzluğun tüm boyutlarının yaşandığına dikkat çekti. Bu kararın yargı normlarının içinde verilen bir karar olmadığını vurgulayan Dr. Bulut “Tabii ki istinaf mahkeme süreci var. Henüz ceza kesinleşmemiştir. Umuyoruz ki yanlıştan dönülecek ve istinaf mahkemesi bu haksız cezayı kaldıracaktır” dedi.

Dr. Vedat Bulut konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bilim insanıyız. Tıp insanları bilimsel verilerle hareket eder. Yayın arama motorlarına girildiğinde savaşın, çatışmanın halk sağlığına etkilerini belirten 3 bin beş yüz makale var. Bu makalelerin hiç birinde savaş halk sağlığına yararlıdır tespiti yapılmamıştır. Ancak savaş bir tek şeye; o da silah tacirlerine yararlıdır. Hekimlik etik değerleri savaşa karşı olmayı gerektiriyor. Bunun için yargılanacaksak engizisyon mahkemeleri gibi ve tekrar orta çağ karanlığına döneceksek buyursunlar. O dönemin yargılayan engizisyon mahkemelerindeki papazların isimleri anılmıyor ama bilim insanları hepimizin onuru. Türk Tabipleri Birliği de bizim onurumuz, her zaman yanlarındayız. Tarih gerçek yargıçtır”

Ortak basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.