1. Basamakta Pnömokonyoz Yapıcı İşlerde ILO İlkelerine göre Radyolojik İzlemin Temelleri sunumu yapıldı

1. Basamakta Pnömokonyoz Yapıcı İşlerde ILO İlkelerine göre Radyolojik İzlemin Temelleri sunumu yapıldı

Prof. Dr. İbrahim Akkurt’un  konuşmacı olduğu “Birinci Basamakta Pnömokonyoz Yapıcı İşlerde “ILO İlkelerine göre” Radyolojik İzlemin Temelleri” başlıklı sunum, 09 Mayıs 2019 Perşembe günü  Ankara Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sunuma çoğu işyeri hekimi olan birinci basamakta çalışan hekimler katıldı. Dr. Akkurt’un, sertifika eğitiminin kavramları ve izlem sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin değerlendirmede bulunulduğu sunum katılımcıların soru ve katkılarıyla tamamlandı.  

Yaklaşık 2 saat süren eğitimin sonunda eğitime önümüzdeki dönem, izlemde kullanılan grafilerin doğru okunması, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi biçiminde pratik etkinliklerle devam edilmesine karar verildi.

 Sunumu İndirmek için tıklayınız⇒