"Gençlerin Özgür Ortamlarda Eğitim, İş ve Yaşam Hakkına Sahip Olacağı Bayram Günleri Dileriz!..."

Bu yıl takvimlerdeki 19 Mayıs tarihinin ayrı bir önemi var; zira Atatürk’ün Samsun’a çıkarak dört yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yıl dönümü kutlanacak.

Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu’nun birçok bölgesi düşman işgaline uğramış ve bu işgallere karşı halk direnişleri başlamışken, bağımsız ve ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulması gereğine inanan Mustafa Kemal’in bu mücadele’yi örgütlemek için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, kendisinin ifadesiyle “bir milletin uyanmasını” tetiklemiş oldu.

Tıbbiyelilerin 14 Mart 1919’da İstanbul’daki işgalci kuvvetlere karşı saraya başkaldırışı da bu mücadelenin tarihi yapı taşlarından biri  idi.
Emperyalizme karşı  büyük bir kararlılıkla yürütülen bağımsızlık mücadelesinin lideri,  “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’’ diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisini açan, Cumhuriyetin kurucusu, laik, eşit, özgür, demokratik, çağdaş Türkiye mücadelesin mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı fiili olarak başlattığı tarih olan 19 Mayıs’ı emperyalizme karşı yapılan mücadelenin ilk adımı olması özelliği ile ve büyük umutlarla  gençliğe bayram olarak armağan etmiştir.
Son dönemde tüm milli bayramlarla birlikte 19 Mayıs kutlamaları da sönümlendirilmeye çalışılmış ve stadyum törenleri yasaklanmış olsa da Cumhuriyet sevdalılarınca her yıl kutlamalar sürdürülmektedir.
Peki gençlik günümüzde gerçekten de, mevcut sistemde tüm sorunlardan arınmış ve bayramları coşkuyla kutlayabilen bir süreçte midir?  Görüyoruz ki, hayır!..
Anayasa değişikliği ile Türkiye’ye dayatılan sistemde gençler için düşünülen imkân sadece “18 yaşında milletvekili olabilme hakkı" olup ne yazık ki en temel hakları sürekli erozyona uğratılmaktadır.
Gençler arasında var olan en başat sorunlardan eğitim problemi son dönem gelişmeleri ile birlikte yerini kaliteli eğitim eksikliğine bırakmıştır. Yükseköğretime gidebilen öğrencilerin önemli bir kısmı; barınma, burs, ulaşım sorunları, öğretim elemanı eksikliği, bilimsel ve teknik imkânsızlıklar, demokrasi ve özgürlüklerde kısıtlılıklar gibi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum şanslı olan gençleri yurtdışına eğitim için gitmenin yollarını aramaya mecbur bırakmaktadır.
Diğer yandan, 15 – 24 yaş arası gençler arasında işsizlik oranı resmi rakamlara göre %22,3’e ulaşmış , eğitim alanları dışındaki işlerde çalışmak zorunda kalan yüzlerce genç iş cinayetlerine kurban verilmeye başlanmıştır.
Kendi ülkelerinde işsizlik, gelir adaletsizliği, şiddet, yolsuzluk gibi birçok sorunla karşı karşıya kalan gençler “bu ülkede yaşanmaz” düşüncesi ile yurtdışında umut arar hale gelmişlerdir. Nitelikli işgücünün bir başka ülkeye gidip geri dönmemesi olarak tanımlanan beyin göçü, ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun bir sonucu, aynı zamanda da bunu arttıran bir etkendir

Şunu da ifade etmek gerekir ki; 19 Mayıs’ın en coşkulu “kutlandığı” dönemlerde de durum çok farklı değildi. İşsizlik, özellikle gençler arasındaTürkiye’nin her zaman temel sorunu olagelmiştir. Son dönemlerde ise olumsuz gelen güvenlik soruşturmaları, KHK ihraçları ile çalışma ve eğitim hakkının engellenmesi gençlerin geleceğe olan umutlarını daha da karartmakta en doğal hakları olan eğitim ve çalışma hakkı ile eşit, özgür ve demokratik ortamlarda yaşama hakkı için mücadele eden ve sonunda da çözümü yurt dışında arayan gençlik profili karşımıza çıkmaktadır. Bu tablo karşısında “neyin bayramı bu?” diye sorgulamadan edemiyoruz.

Bu 19 Mayıs’ta, halkın özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan ve “onu yaşatıp yükseltmesi için” gençlere bayram olarak armağan edilen bu anlamlı günün 100. Yılında gençliğin sorunlarını önemseyen, tutarlı ve planlı bir gençlik politikası geliştirilmesi dileğimizdir. Gençliğin asıl bayramı sorunlarının çözümü ile yaşanacaktır.
Bu çerçevede bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. Gençliğimiz ve geleceğimiz için, onların eğitim, çalışma ve özgür, demokratik ortamlarda yaşam hakları için mücadelemize devam sözü veriyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu