Hastanemi Kapatma Platformu Tarihi Numune Hastanesi için toplandı

Hastanemi Kapatma Platformu Tarihi Numune Hastanesi için toplandı

Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Mimar ve Mühendisler Odası, Haziran Hareketi, CHP Çankaya ve Altındağ ilçe başkanlıkları, Türkiye Tüketiciler Derneği bileşenlerinin katıldığı Hastanemi Kapatma Platformu toplantısı Numune Hastanesi'nin taşınma süreci ve Şehir hastanelerinde son durumu görüşmek amacıyla 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. 

Bilindiği gibi, Ankara'nın 1881 yılından beri hizmet veren en eski hastanesi olan Numune Hastanesi geçtiğimiz hafta içinde boşaltılarak hizmet sunumu sona erdirilmişti. Bu süreçte ve sonrasında Bilkent Şehir hastanesine entegrasyon sürecinde yaşananları değerlendirmek amacıyla toplanan platform üyeleri öncelikle Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki son durumu masaya yatırdı.

ATO'dan Dr. Gül Bakır, yönetim olarak yaptıkları Şehir Hastanesi hekim ziyaretlerine ilişkin gözlemleri aktarırken hekimlerin özellikle mekânsal, eğitimsel ve maddi sıkıntılarını  dillendirdi.

SES adına katılan Hüsnü Yıldırım ise sağlık çalışanlarının iş güvenliği konusundaki kaygıları ve mekânsal sıkıntıların yanı sıra artmış iş yükü, şimdiden baş gösteren tükenmişlik durumları ve gelecek kaygılarına dikkat çekti.
Ardından Numune Hastanesi'nin ve sıradaki  taşınacak olan hastanelerin durumu değerlendirildi. Toplantı önümüzdeki süreçte gerek taşınacak hastaneler, gerekse Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki sorunlarla ilgili olarak yapılacakların planlanması ile son buldu.

Öncelikle Numune Hastanesi tarihsel değerine ve Ankara için önemine dikkat çekmek için 30 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 12.30'da ATO'da geniş katılımlı bir basın açıklaması planlandı.