"ODTÜ’de Hukuksuz Yurt Projesi Durdurulsun, Polis Ablukası Kaldırılsın!"

ODTÜ’ye yapılmak istenen ruhsatsız KYK Yurdu inşaatı sebebiyle yaşanan ağaç kıyımı ve polis ablukasına karşı Ankara emek meslek örgütleri Mülkiyeliler Birliği'nde 09 Temmuz 2019 Salı günü ortak basın toplantısı düzenledi.

KESK Ankara Şubeler Platformu​​​​​​, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan açıklamaya çok sayıda meslek örgütü ve siyasi parti temsilcisi de destek verdi.

Basın toplantısına, Ankara Tabip Odası Yönetimi adına Başkan Dr. Vedat Bulut ve Dr. Gülgün Kıran katıldı.

Ortak açıklamayı okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilciliği Genel Sekreteri Özgür Topçu, KYK yurdu yapabilmek adına alelacele yüzlerce ağacın polis ablukası altında kesildiğini belirterek ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan saldırganlığı kınadı.

Topçu ayrıca; ODTÜ öğrencilerine, mezunlarına, öğretim elemanlarına ve meslek odalarının görüşlerine gözünü kulağını kapatan ODTÜ yönetimini de eleştirdi.

ODTÜ’nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü olmasına rağmen KYK aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmanın üniversite özerkliğine aykırı olduğunu belirten Topçu “ODTÜ Mezunlar Konseyi daha iki gün önce yurt sorununun öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile ODTÜ’lüler tarafından çözüleceğini, öğrencilerin ihtiyacı olan yurdun da kendileri tarafından yapılacağını açıklamıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi de yurt inşaatını üstlenip, yapılacak yurdu ODTÜ’ye bağışlayabileceğini duyurmuştur” dedi.

Özgür Topçu, Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan KYK yurdunun ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla değil, siyasi iktidarın ODTÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacıyla yapılmak istendiğine dikkat çekti.

Yaşanan bu sürecin sadece ODTÜ’nün akademik ve idari özerkliğini zedelemekle kalmadığını tümüyle imar mevzuatına da aykırı biçimde ilerlediğini söyleyen Topçu “Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır” sözlerini kaydetti.

ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyetin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen Özgür Topçu Üniversitenin akademik ve idari özerkliğini hedef alan, ODTÜ’nün kampüs bütünlüğünü ortadan kaldıran Yurt Projesi’nden vazgeçilmesini talep etti.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin de ODTÜ’de yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekti.  Ali Şahin “Eskiden vatandaşlar ağaç kesiyor devlet korumaya çalışıyordu ancak bugünlerde işler tersine döndü; devlet ağaç kesiyor ve sivil toplum örgütleriyle vatandaşlar korumaya çalışıyor” dedi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran da kentin akciğerleri olan ağaçların kesilmesini çevre sağlığı açısından eleştirerek ormanların kentin kirli havasını temizleyen, gürültüsünü absorbe eden en önemli ekolojik denge unsurları olduğunu vurguladı ve ormanları ile özdeşleşmiş olan ODTÜ'deki ağaç kesimini kasıtlı ve devlet eliyle yapılmış bir katliam olarak tanımladı. 

Basın açıklaması, yaşanan hukuksuzluğa ve doğa katliamına karşı mücadele vurgusuyla sona erdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.