Ankara emek meslek örgütlerinden

Ankara emek meslek örgütlerinden "Toplu Sözleşme" görüşmelerine ilişkin açıklama

Ankara emek meslek örgütleri 2020-2021 yıllarını kapsayacak 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisini ilgilendiren  ‘Toplu Sözleşme’ görüşmelerine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklama, KESK Ankara Şubeler Platformu​​​​​​, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 16 Temmuz Salı günü Ulus Atatürk heykeli önünde gerçekleştirildi.

Eyleme, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası yönetimi adına Başkan Dr. Vedat Bulut ve Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı.

Ortak basın metnini KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü  Nusret Sulkalar okudu.

1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi yaşanan ekonomik krize dikkat çeken Nusret Sulkalar “Maaşlarımızdaki erime sürmektedir.  Hedeflenen enflasyon oranlarına,  hatta bazen bunun bile altındaki rakamlara imza atanların ‘tarihi başarıları’ sayesinde maaşlarımız her yıl açlık sınırına daha fazla yaklaşmıştır” dedi.

Ramazan ayından bugüne et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde yaşanan en az yüzde 20 artışın görmezden gelindiğini belirten Sulkalar “Adeta 81 milyonun tamamının vejetaryen ya da vegan olduğu varsayılmıştır” diye konuştu.

Nusret Sulkalar, sendikalı sendikasız tüm kamu emekçilerine insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek  isteğiyle toplu sözleşmedeki taleplerini şöyle sıraladı:

 • Grevli Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü İstiyoruz!
 • İnsanca Yaşanabilir Bir Ücret İstiyoruz! Bugün dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6.750’TL’yi aşmıştır. En düşük ücrette bu yoksulluk sınırının temel alınmasını, eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük maaşı alan kamu emekçisinin maaşının buna göre artırılmasını, eş ve çocuk, kira, yakacak, yemek ve ulaşım yardımları ile cebine giren paranın yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, tüm kamu emekçilerinin maaşlarının bu durum gözetilerek artırılmasını istiyoruz.  
 • Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,
 • Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim olan %15 oranın uygulanmasını,
 • Tüm lisans ve ön lisans mezunu kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmalarını, ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı hizmetlilere ek gösterge cetveli çıkarılmasını,
 • Hangi ad altında olursa olsun tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, mevcut emekli maaşlarının artırılmasını, Emeklilikte Yaşa Takılma (EYT) haksızlığına son verilmesini,
 • İşe almada ve görevde yükselmede, unvan değişikliğinde mülakatın güvenlik soruşturması arşiv kaydı araştırmasının kaldırılmasını,
 • Mahkeme kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini,
 • 0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu kurumlarında tam gün hizmet veren ücretsiz kreşler açılmasını,
 • Maaşlarımızdan isteğimiz dışında %3 kesinti yapmaya dayalı zorunlu BES sistemine son verilmesini,
 • Kadınların sürekli ve güvenceli işlerde istihdamının sağlanmasını, ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.