Ankara Tabip Odası Ankara İl Sağlık Müdürü'nü ziyaret etti

Ankara Tabip Odası Ankara İl Sağlık Müdürü'nü ziyaret etti

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan bir heyet 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Gülüm’ü makamında ziyaret etti.  Heyette, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülgün Kıran ve Dr. Gül Bakır yer aldı.

Heyet, göreve başlayan Dr. Mehmet Gülüm’e başarı dileklerini ilettikten sonra genel olarak sağlık sistemi ile ilgili aksaklık ve sorunlar ile birlikte Ankara özelinde görev yapan hekimlerin sorunlarını ve Ankara Tabip Odası olarak çözüm önerilerini  paylaştı.

Dr. Gül Bakır, her geçen gün artan iş yüküne değinerek, aile hekimlerinin adeta bir işletmeci gibi angarya işlerle boğuştuğunu ve bu durumun hekimlik mesleğini uygulamada sorun yarattığını aktardı. Sağlık raporlarının yarattığı problemlerden, denetimlerde yaşanan sorunlardan,  hastalık takibi ve taramalara zaman kalmayışından, artmış iş yükü ve sağlık taleplerinin artan şiddet ile paralelliğine vurgu yaparak bu konudaki çözüm önerilerini paylaşmak üzere birinci basamak hekimlerinden bir heyetle ileriki zamanlarda tekrar görüşmek istediklerini sözlerine ekledi. 

Dr. Mehmet Gülüm de bu şikayetlerden haberdar olduğunu, konuyla ilgili çalıştıklarını ifade edip bir araya gelebileceklerini söyledi.

Dr. Vedat Bulut, Bilkent Şehir Hastanesi’nde kreş ihtiyacı bulunduğunu, kadroda yaşanan sıkıntılar olduğunu, asistanların döner sermayeden faydalanamadığını, kafeterya hizmetlerinin çok pahalı olduğunu belirterek diğer hastanelerin taşınma takvimini sordu. Ayrıca şehir hastanesinin açılmasıyla merkezde bulunan hastanelerdeki iş yükünün artışına da dikkat çekti.

Dr. Mehmet Gülüm kreş açılmasının gündemlerinde olduğunu, Sağlık Bakanı ile yapacakları toplantıda bu sorunu dile getireceklerini söyledi. Döner sermayeyle ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırlandığını, Dışkapı çocuk Hastanesinin taşınma işinin de Kurban Bayramı öncesi başlatılacağını , Zekai Tahir Burak Doğumevinin ise bayram sonrası taşınacağı bilgisini aktardı. Bilkent Şehir hastanesinde yaşanan sıkıntılardan çok şey öğrendiklerini ifade eden Dr. Mehmet Gülüm “Etlik şehir hastanesinde bu hatalar yapılmayacak” dedi. Etlik Şehir Hastanesi'nin taşınması ile ilgili bir takvim vermedi.

Dr. Ali Karakoç Ankara Tabip Odası olarak halkın ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hakkı alması için mücadele ettiklerini ve birlikte çalışmak istediklerini belirtti. Şehir hastanesine ulaşımın büyük sorun olduğunu ifade eden Dr. Ali Karakoç “ Çok büyük olan hastane içinde hasta ve hasta yakınına serbest olan golf aracı hekimlere yasak. Bu durum hekimler açısından büyük sıkıntı doğuruyor” dedi. 

Dr. Gülgün Kıran toplumda ve sağlıkta şiddet vakalarındaki artışa dikkat çekerek “Hekimler şehir hastanelerinde mutsuz ve tükenmişlik hissiyle çalışıyor. Şehir Hastaneleri ile ilgili yaşanan olumsuzlukların faturasının sağlıkçılara kesilmesinden ve şiddet vakalarında yaşanacak artıştan kaygılıyız . Şiddet vakalarında bizimle birlikte olursanız çok seviniriz. Şiddetin ‘ama’sı olamaz” dedi.

Dr. Ali Karakoç taşınan hastaneler dışında kalan hastanelerde artan iş yüküne dikkat çekerek hastane yöneticilerinin, hastaneye başvuran herkesin muayene edilmesi konusunda baskı yaptığını belirtti ve  “Başvuran herkesi muayene edin anlayışı olmaz. Yöneticilerin bu tutumu niteliksiz sağlık hizmetine ve sonrasında da sağlıkta şiddete dönüyor” dedi. Sağlıkta şiddet olayının en son geçen hafta yaşandığını söyleyen Dr. Karakoç “İlçe emniyet müdürünün hekimi darp ettiği olay çok vahim. Yaşanan olayın biz de takipçisi olacağız. Sizden de özellikle ilgilenmenizi bekliyoruz” diye konuştu. Dr. Ali Karakoç sözlerine şöyle devam etti “Meslek örgütü olarak performansa dayalı ücretlendirmeye  karşıyız ancak yaşanan reel durumda eğitim araştırma hastanelerinde sağlık hizmeti sunumu asistan hekimler ve uzmanlar üzerinden yürütülüyor. Bu durum şehir hastanesinde de aynı şekilde devam ediyor ve buna rağmen tüm iş yükünü çeken hekimler döner sermaye alamıyor. Bu adaletsizliğin giderilmesini umuyoruz”

Kadrolardaki şişkinlikler için şehir içinde arzu edilen bir hastaneye nakil yapabileceklerini söyleyen Dr. Mehmet Gülüm “Homojen şekilde yayma çabasıyla kimseyi ötekileştirmeden yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Merkezdeki hastanelerin iş yoğunluğunun artmasına da değinen Dr. Gülüm “Halkı şehir hastanesine yönlendirmek için zorlamayı doğru bulmuyorum. İnsanların alışmasını bekleyeceğiz” diye konuştu.

Görüşmenin sonunda heyet, Dr. Mehmet Gülüm’le yılda üç, dört defa biraraya gelip sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmak istediklerini ifade etti. Dr. Mehmet Gülüm de iletişime büyük önem verdiğini, birlikte çalışabileceklerini belirtti.