Mesleki Sorumluklarını Yapanların Suçlanması Kabul Edilemez

Mesleki Sorumluklarını Yapanların Suçlanması Kabul Edilemez

Şırnak Tabip Odasının açıklamasına göre; sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü dönemde yaralı olarak gelenlere, sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının Cizre’de evleri basılarak sağlık emekçileri gözaltına alınmışlar.

Sağlık hizmeti haktır.

Hekimliğin evrensel etik değerlerine sahip çıkarak; iyi hekimlik uygulaması ve temel görevleri sağlık hizmeti sunmak olan sağlık emekçilerinin mesleki sorumluklarını onurlu şekilde yaptıkları için gözaltına alınmalarını kabul etmiyoruz.

Sağlık hizmeti sunanlar mesleki yükümlülerini yerine getirmişlerdir. Savaş alanında, çatışmalı durumlarda bile sağlık hizmeti sunanlar tarafsız davranır ve ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunar.

İsrail’de de Filistinli yaralıya sağlık hizmeti veren hemşire Rezzan Eşref İsrailli kolluk kuvvetleri tarafından katledilmişti. Bunu da kabul etmemiş ve kınamıştık.

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, and içerim.”

 

ATO YK