Halk İradesinin Gaspına Son Verilsin

Halk İradesinin Gaspına Son Verilsin

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tüm illerde olduğu gibi Diyarbakır, Mardin ve Van’da da sandık başına giden yurttaşlar şehirlerini yönetecek Belediye Başkanlarını seçti. Diyarbakır Tabip Odası eski Başkanlarından Dr. Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır halkının %63’nün oyunu alarak Diyarbakır Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Ne var ki, Dr. Mızraklı dahil olmak üzere üç ilin belediye başkanları görevden alındı, yerine kayyım atandı. 

Kayyımlar eşliğinde bu hukuksuzluğa süreklilik kazandırılması, özgür iradeleriyle yerel yönetimlerini seçen halka “yaşadığınız bölgede seçimler göstermeliktir, iradenizin hiçbir anlamı yoktur" mesajıdır. Demokrasiye olan inancı azaltmaktadır. Belediye başkanlarını ve belediye çalışanlarını görevden almak, halkın iradesini yok saymaktır. Halkın iradesini hiçe sayarak seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım atanması, anti-demokratiktir ve Anayasaya aykırıdır. Seçilmiş yerel yöneticileri ve kurulları işlevsiz kılan kayyımlar demokrasiye ağır bir darbedir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen kılınması, demokrasiye ve halkın iradesine saygı gösterilmesi çağdaş bir toplumun yapıtaşlarıdır. Bu hukuksuzluğa, halk iradesinin gaspına son verilmelidir.

ATO YK