“Kayyum Kararı Siyasidir, Halkın İradesi Gasp Edilemez”

“Kayyum Kararı Siyasidir, Halkın İradesi Gasp Edilemez”

Meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları halkın iradesini ve hukuku yok sayan kayyum atamalarını düzenledikleri basın toplantısıyla protesto etti.

Kurumlar iktidara, “Bu yol faşizmin çıkmaz sokağına giden yoldur. Türkiye Cumhuriyetini bu çıkmaz sokağa sürüklemeye ve kirli emellerini gerçekleştirmek için karanlığa mahkum etmeye çalışanlara tahammülümüz yoktur. Demokratik olmayan  bu uygulamadan vazgeçin ve halk iradesine saygı gösterin” çağrısında bulundu.

Toplantıda “Ülkemize, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Halkın iradesi gasp edilemez” pankartının yanı sıra üzerinde “Demokrasi, hukukun üstünlüğü, toplumsal barış için halk iradesine dokunma, halkın iradesi yok sayılamaz” , “Askeri ve sivil bütün darbelere hayır, halkın iradesini teslim etmeyeceğiz”, “Zorbalığa geçit vermeyeceğiz” yazılı dövizler dikkat çekti.

Demokrasi ayıbı ve utancı olarak tarihe yazılacak

44 kurumun imzacı olduğu ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, okudu. Bulut, “19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van illerindeki üç büyükşehir belediyesine kayyumlar atanmış ve Türkiye yakın siyaset tarihinde bir kara leke olarak geçecek biçimde demokrasi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasında her bir başkan için Cumhuriyet Savcılıklarınca açılmış olan soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilmiştir” dedi.

 Bulut, yargı mercilerince hüküm kurulmaksızın gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı’nın masumiyet karinesini hiçe sayan ve seçmen iradesini gasp eden bu kararının siyasi bir karar olduğunu belirtti.

Bulut, sözlerine şöyle devam etti: “Demokrasiyi ülkemizdeki meslek örgütlerinden sendikalara, sivil toplum örgütlerinden siyasi partilere tüm kurumlar için talep etmek hakkımızdır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Dr. Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63 oyla Diyarbakır, Ahmet Türk yüzde 56 oyla Mardin ve Bedia Özgökçe Ertan yüzde 54 oyla Van Büyükşehirlerine Belediye Başkanı seçilmişlerdir. Haklarında açılan soruşturma ve kovuşturma konuları bölgedeki bir milyonu aşkın insanın başına gelen hayatın olağan akışında gelişen olaylardır. Bir cenaze törenine katılmak, düğüne katılmak, bir basın açıklamasında izleyenler arasında olmak veya o basın açıklamasını yapmak Türkiye’de zor hale gelmişse, bu demokrasi ayıbı ve utancı olarak tarihte yazılacaktır. Demokraside öncelik halkın oyları ile seçilmiş kişi ve organlara saygı göstermektir.”

“Geleceğimize sahip çıkıyoruz, halkın iradesini teslim etmeyeceğiz”

Bölge halkının demokrasiye inancının yok edilmesinin Türkiye’de barışa, kardeşliğe, eşit yurttaşlık anlayışına ters düştüğünü kaydeden Bulut, “Türkiye’de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere önemli büyükşehir belediye başkanlıklarının el değiştirmesinden sonra görünür hale gelen AKP’li belediye başkanlarının yolsuzluklarını ve ekonomik krizin üzerini örtmek için bu girişimlerin yapıldığı açıktır. Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kayyumun israfını teşhir etmesi belleklerimizde halen durmaktadır” diye konuştu.

Bulut, makam odasına yaptırılan şatafatlı banyonun,  ekonomik krizde çalışanlara enflasyona uygun zam vermekten bile kaçınanların israfını göstermesi açısından son derece anlamlı olduğunu belirterek “Türkiye’nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu husus normalleşme ve demokratikleşmedir. Demokrasinin güçlenebilmesi ise eşitlikçi ve özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yaşamın var edilebilmesiyle mümkün” dedi. 

Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasal partiler olarak kişilerin siyasi görüşlerinden ve hangi ilin yurttaşlarına karşı uygulandığından bağımsız olarak kayyum yönetimini reddederek demokrasiye ve demokratik işleyişe sahip çıkacağız! Bugün Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyum atanmasına sessiz kalınması ve olağan kabul edilmesi; yarın İstanbul başta olmak üzere bütün belediyelere kayyum atanabilmesine de onay vermek, tüm meslek örgütlerine iktidar müdahalesini kabullenmek, emekten yana sendikaları kapatma girişimlerini desteklemek anlamına gelir. Bu yol faşizmin çıkmaz sokağına giden yoldur. Türkiye Cumhuriyeti’ni bu çıkmaz sokağa sürüklemeye ve kirli emellerini gerçekleştirmek için karanlığa mahkum etmeye çalışanlara tahammülümüz yoktur. Ülkeyi yönetenleri demokratik olmayan  bu uygulamadan vazgeçmeye ve halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz.”

44 meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve sivil toplum kuruluşu açıklamaya imza attı:

Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği, Ankara Cumhuriyet Gazetesi Okurları, Ankara Dayanışma Akademisi, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası, Ankara Tabip Odası, Artvin Çevre Platformu, Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Birleşik Devrimci Parti Ankara İl Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, Dersim Derneği, Devrimci 78’liler Federasyonu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, DİSK Emekli-Sen, Divriği Kültür Derneği, Emek Partisi Ankara İl Örgütü, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Emekçi Hareket Partisi Ankara İl Örgütü, Erendiz ATASÜ (Yazar), Ezilenlerin Sosyalist Partisi Ankara İl Örgütü, Halkevleri, Halkların Demokratik Kongresi Ankara, Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, Tüm Emekli-Sen, Kaldıraç, KESK Ankara Şubeler Platformu, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Ankara İl Örgütü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Tüketici Hakları Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız