Kent Düşleri Proje Fikir yarışması başladı

Kent Düşleri Proje Fikir yarışması başladı

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara kentinde tarihsel, sosyal ve mimari değeri olan, yapıların ve alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. 

Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından on birincisinin teması, Ankara kent merkezinde hastaneler bölgesinde yer alan konumuyla, Cumhuriyet ve kent tarihinde önemli rol oynayan, Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapılmasıyla birlikte kent merkezinden taşınan birçok devlet hastanesinden biri olan, Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması olarak belirlenmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Dr. Vedat Bulut, Dr. Gülgün İncirci Kıran, Dr. Gül Bakır’ın asıl jüri, Dr. Sabri Dokuzoğuz'un danışman jüri, Dr. Arif Müezzinoğlu'nun yedek jüri üyesi olduğu yarışmanın şartlarını detaylı incelemek için tıklayınız.