Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı'nı ziyaret etti

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı'nı ziyaret etti

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Filiz Ünal, TSM ve ASM hekimlerinin sorunlarını iletmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter’i 16 Eylül 2019 Pazartesi günü makamında ziyaret etti. Görüşmeye, Halk Sağlığı Hizmetleri’nden bir heyet de eşlik etti.

Evren ilçesinde entegre sağlık hizmetine tabii aile hekiminin ve ilçe sağlık müdürünün entegre hastanede nöbet tutması sebebiyle Ankara Tabip Odası tarafından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’ndan randevu talep edilmişti.  Ziyarette, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter sağlık müdürlüğünün gerekli önlemleri almak üzere harekete geçtiğini, Şereflikoçhisar’dan hekim desteğiyle sorunun çözüleceğini paylaştı.

Toplantının devamında Dr. Filiz Ünal sanal ASM’lerin sorunlarını aktardı. Birinci basamak aile hekimliği birimleri, TSM, sağlıklı yaşam merkezi ve ilçe sağlık müdürlükleri arasında da koordinasyon eksikliği olduğunu paylaştı. Dr. Bahattin İlter sağlık müdürlüğünün bu konuda çalışma yaptığını; Aile Hekimliği Saha Standartlaştırma toplantılarıyla sorunların çözümüne yönelik adım attıklarını belirterek Ankara Tabip Odası adına Dr. Filiz Ünal’ı bu toplantılara katılmaya davet etti.

Ayrıca sanal ASM’lerin daha efektif kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını ve birkaç tanesini birleştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Görüşmede, ikinci basamak sağlık kuruluşlarına kanser tarama sevkinde yaşanan sıkıntılar iletildi. Dr. Bahattin İlter Ketem temas noktası adlı bir çalışma yaptıklarını ikinci basamakta yaşanan sorunların bu birimler üzerinden çözüleceğini paylaştı.

Ayrıca, ATO heyeti hukuki zeminin yetersizliği ve bundan kaynaklı Ankara’da farklı uygulamaların düzenlenmesi ve koordinasyonu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ATO heyeti ziyaret sonunda Başkan Dr. Bahattin İlter’e teşekkürlerini sunarak mesleki temasların devam etmesi temennisini iletti.