Yaşanabilir bir dünya için 20 Eylül'de Kuğulu Park'tayız!

Yaşanabilir bir dünya için 20 Eylül'de Kuğulu Park'tayız!

İnsanların temiz hava, temiz ve yeterli su, yeterli/dengeli beslenme ve barınma başta olmak üzere birçok gereksinimlerinin karşılanmasını olumsuz etkileyen iklim krizi, yol açabileceği sağlık etkileri nedeniyle 21.yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ekolojik dengeyi bozarak yol açtığı yayılımcı, bulaşıcı hastalıklar dışında, açlık riskini ve ruh sağlığı sorunlarını artırarak da insanların sağlıklı olma halini olumsuz etkileyebilecek olan iklim değişikliğine karşı  “İklimi değil, sistemi değiştir” çağrısına kulak vermek ve çok geç olmadan, dünyayı gelecek kuşaklara yaşanabilir bir yer olarak bırakabilmek için eyleme geçmek gerekmektedir.

Bu bilinçle yola çıkan ve iklim krizine karşı politikalar geliştirilmesini talep eden gençler bu 20 Eylül'de tüm dünyada sokağa çıkma çağrısı yapıyor.

İlk olarak Ağustos 2018’de, 15 yaşında olan İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg’in küresel ısınmaya karşı haftada bir Cuma günleri okula gitmeyerek başlattığı eylemler, dünya genelinde etkinliğe, bir hareket haline dönüştü.

Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) isimli hareket üzerinden 15 Mart ve 24 Mayıs 2019 da küresel grev çağrısıyla sokaklara çıkılarak ilkinde 1.6 milyon, ikincisinde de 2 milyonun üzerinde çocuk ve gencin katıldığı eş zamanlı gösteriler düzenlenmişti. 

Bu yıl tüm dünyada 20 – 27 Eylül arasında gerçekleştirilecek ‘üçüncü küresel iklim grevi’ne önceki yıllardan daha geniş çaplı katılım bekleniyor. Yaklaşık bir yıldır düzenli olarak devam eden bu eylemler yeni bir gençlik hareketi yaratırken hükümetlerin bu eylemleri duymazlıktan gelmesi 20 Eylül’deki eylemlerin öncekilerden daha çok ses getirmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Bu kez işçi ve emekçiler de greve dünya çapında destek verecek. İngiltere’den diğer Avrupa ülkelerine, Türkiye’ye kadar çeşitli çevreci gruplar, sendikal örgütler, politik organizasyonlardan peş peşe “greve destek” açıklamaları geliyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de iklim grevinin sağlığımız ve geleceğimiz için bir görev olduğunu ifade ederek tüm tabip odalarını ve hekimleri iklim grevi etkinliklerine katılmaya davet etti.

TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız!

Biz de Ankara Tabip Odası olarak sağlık için son derce önemli ve gelecek açısından yaşamsal olan bu iklim hareketini geleceğin mirasçısı gençlerin başlatmasını anlamlı buluyor ve bu konudaki talepler konusunda tüm politikacıları duyarlı olmaya, sağlıkçıları ise görev almaya davet ediyoruz. Üniversitelerin iklim krizine sağduyulu yaklaşmalarını ve çözüme katkı sunacak, halk yararını önceleyen araştırmalar yapmalarını talep ediyoruz.

Yaşanabilir bir dünyanın korunması için her geçen dakikanın çok önemli olduğu bir süreçten geçerken, dünyanın birçok kentinde 20 Eylül’de hükümetlerin acil önlem alması çağrısı ile sokağa çıkacakların içinde bizler de olalım. Gelecek nesillere yaşanacak bir dünya bırakmak; bugün adil olmayan sömürü düzenine karşı, yoksulluğun, doğal felaketlerin, savaşların olmadığı bir düzen için mücadele etmekle mümkün olacaktır.

Yarın herkes için, özellikle de işçi, emekçi, yoksul halklar ve elbette çocuklar, gençler için geç olabilir.

Çok geç olmadan 20 Eylül’de Kuğulu Park’ta buluşalım…

Ankara Tabip Odası olarak "İklim G(ö)revine" hazırız!

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu