Ankara'da son günlerde yaşanan ishal vakalarına ilişkin açıklama

Ankara'da son günlerde yaşanan ishal vakalarına ilişkin açıklama

Basına ve kamuoyuna;

Türkiye, İstanbul’da yaşanan deprem ile deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. Hazırlık ve ihtiyatlı olmanın, felaketten önce yapılacakların önemini de.

İstanbul’un ve ülkenin gündemi deprem iken Ankara’nın da gündemi ishal! Evet ishal!

Son günlerde birçok meslektaşımız çalıştıkları sağlık kurumlarında ishal, kusma nedenli hasta başvurularında ciddi artış olduğunu ifade ediyor. Özellikle kentin bazı bölgelerinde bu artışın daha fazla olduğu, kitlesel başvurulara yol açtığı gözlemleniyor.

İshal vakalarındaki bu artış su kaynaklı mı değil mi, bil(e)miyoruz, daha doğrusu öğrenemiyoruz. Yaklaşık 20 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Ankara Tabip Odası olarak bir yazı yazarak sağlık kuruluşlarında yaygın gastroenterit vakalarının tespit edildiğini belirtip konu ile ilgili açıklayıcı bilgi ve rutin/ düzenli yapılan su analiz sonuçlarını istedik.

ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi rutin analiz sonuçlarını bildirmelerine rağmen bu konuda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden herhangi bir yanıt alabilmiş değiliz.

Vakalarda son günlerde tekrar bir artış trendi olması nedeni ile bu konudaki sorularımızı bir kez daha sormak istiyoruz:

“Ankara’da her yıl yazın son aylarında görülen ve şu anda da artış kaydedilen ishalli hastalık nedeni nedir?

Bu konuda hangi çalışmalar yapılmış ve hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

İshale neden olan etkenler nelerdir?

Ankara genelinde ve özellikle merkez ilçelerdeki şebeke suyu ve gıda analizlerinin sonuçları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı şebeke suyu analiz sonuçlarını neden açıklamamaktadır?

Musluktan akan suyun analiz sonuçları neden saklanmaktadır?”

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarının bu ve benzeri sorulara yanıt vermelerini bekliyoruz. Bu sorulara yanıt verilmemesi kuşkuları arttıracak ve kamu sağlığını tehdit eden bir belirsizliğe yol açacaktır.

Ayrıca; Ankara’da genel olarak ishal vakaları artarken bugün basın yayın organlarında da yer alan ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan 400’ün üzerinde personelin mide bulantısı, kusma, ateş, halsizlik gibi şikâyetlerle acile başvurması da yeni soruları gündeme getirmiştir. Çalışanların bu şikâyetlerinin kaynağının yemek ya da su olabileceği şüphesi şehir hastanelerindeki gıda ve su hijyeninin sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan salgının yemek ve/veya su kaynaklı olma ihtimali yüksektir.

Tabip Odamıza hastalanan personelin bazılarında Nörovirüs tespit edildiği bilgileri gelmekte ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamaktadır. Bilindiği gibi Nörovirüs kaynaklı salgınlar virüs ile bulaşmış su ve gıdalarla ortaya çıkabilmekte ve sağlık kuruluşlarında en sık görülen salgın nedenleri arasında sayılmaktadır. Bu durum özellikle risk grubu hastalarda (immün yetmezliği olan, kemoterapi alan Hematoloji, Onkoloji hastaları gibi.. ) ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Virüsün bulaşıcılığı oldukça yüksek olup kişiden kişiye bu virüsün bulaştığı eşya, yüzeylere dokunmak ve el-ağız teması ile direkt olarak bulaşabilir. Bunun duşunda, insan ya da hayvan dışkısı ile kontamine olmuş sularla, yağış sonrası içme suyunun kirlenmesi ile ve özellikle kuyu sularının kirlenmesi ile su yoluya bulaş oluşabilir.

Bu açılardan düşünüldüğünde Bilkent Şehir Hastanesi’nin su ve gıda hijyeni ile ilgili sorunları olduğu düşünülmektedir. Bu sorunlar 400’den fazla sağlık personelinin hastalanmasına yol açmıştır ve binlerce hasta, hasta yakını ve sağlık personeli risk altındadır.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları soru ve kuşkuları gidermedikçe ve gerekli müdahaleleri yapmadıkça kamu sağlığı tehdit altında kalmaya devam edecektir.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu