İş Yerinde 7 Adımda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Dünya Standardında Sağlık” Paneli Gerçekleştirildi.

İş Yerinde 7 Adımda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Dünya Standardında Sağlık” Paneli Gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) “Salı Aktiviteleri” kapsamında 15 Ekim 2019 tarihinde Dr. Bülent Aslanhan tarafından “İşyerinde 7 Adımda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Dünya Standardında Sağlık” paneli gerçekleştirildi.

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen panelde işyerinde işçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması için izlenecek yol, işyeri hekimlerinin sorumlulukları, ilgili düzenlemeler ve dünya ölçeğinde uygulama örneklerinden bahsedildi.

Çok sayıda dinleyicinin katıldığı panel, soru cevap kısmı ile birlikte son buldu.