Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Numune Hastanesi’nin geleceği fikri için genç mimarlar ile buluştu

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Numune Hastanesi’nin geleceği fikri için genç mimarlar ile buluştu

Tarihi Numune Hastanesi’nin boşaltılarak Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmasının ardından Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası’nın birlikte açtığı Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından on birincisinde yarışmacılarla jüri üyeleri bir araya geldi. Bu kapsamda 19 Ekim 2019 Cumartesi günü bilgilendirme konferansı ve yer görme gezisi yapıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan açılış konuşmasında Numune Hastanesi’nin şehir hastanesine kurban edilerek kapatıldığını söyleyerek kentlilerin yürüyerek ya da tek ulaşım aracı ile kolayca ulaşacakları hastanelerini kaybettiğini ifade etti. Yarışmanın yıkım tehdidi altında olan, mimarisi ve tarihiyle Başkent’in belleğine işleyen, 138 yıllık Numune Hastanesi’nin, tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin ortaya çıkartılması, mekânın bellek mekânı olarak kent sağlığı ve halk sağlığı açısından öneminin vurgulanması, Cumhuriyet’in halkçı sağlık politikaları ile bugünün ticarileştirilmiş sağlık politikalarının mekân üzerinden tartışılmasını amaçladığını belirtti.
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut ise, Sıhhiye meydanının kent sağlığı açısından önemini tarihsel gelişimi içinde anlatarak sağlıkta en önemli hedeflerden birinin kolay erişilebilirlik olduğunun ve Numune Hastanesi’nin kent merkezindeki yapısı ile buna cevap veren en köklü sağlık kuruluşu olduğunun altını çizdi. Şehir hastanelerinin erişilebilirlikten uzak oluşuna ve iç mekanlarda da yaşanan bölümler arası ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Sıhhiye Meydanı aksındaki sağlıkla ilgili tüm yapıların tarihsel değeri ve güncel işlevleri hakkında bilgiler aktardı.
Bilgiler alan öğrenciler,  eski Sağlık bakanlığı binasından itibaren tüm Sıhhiye aksını, Numune hastanesi ve çevresini gezerek, yerle ilgili incelemelerde bulundu.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yer görme ve inceleme gezisi, Cumhuriyetin temsil aksı olan Atatürk Bulvarı’nda başlayarak, Zafer Meydanı, Sıhhiye Meydanı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, Kız Lisesi, Numune Hastanesi, hastaneler bölgesi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü izleyerek Kurtuluş Parkı’nda tamamlandı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, rota üzerinde öğrencilere, sağlık ve Cumhuriyetin kentleşme politikaları ve yapıları hakkında bilgi verdi.