Radyoloji Çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun!

Radyoloji Çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun!

Radyoloji Çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun!

Dünyada MR Birinciliğini Yaratan Piyasacı Sağlık Sistemi Nedeniyle Radyoloji Çalışanlarının Sağlığı Tehlikededir!

Görüntüleme Hizmetlerinde Taşeronluk Sisteminden Vazgeçilmelidir!

Bugün 8 Kasım… 124 yıl önce 8 Kasım 1895 tarihinde önce Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN’in keşfettiği x-ışını ile birlikte radyoloji biliminin de doğduğu gün. 8 Kasım günü bu nedenle ülkemizde ve dünyada Radyoloji Günü olarak kutlanmaktadır. Radyoloji bilim dalı tıpta pek çok hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli bir fonksiyona sahipken, faydalarının yanında bazı olumsuz yönleri de vardır. Özel korunma tedbirlerin alınmaması, gereğinden fazla maruz kalınması durumlarında da başta kanser olmak üzere ciddi hastalıklara ve zararlara yol açar. Bu nedenle radyasyon tedavisi hekimlerin gözetiminde, planlı bir sağlık hizmetinin bir parçası olarak, tüm sonuçları hesaplanarak titizlikle ve ciddiyetle sunulmalıdır.

Ne var ki, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte çarpıtılmış sağlık algısı, niceliksel sağlık hizmeti anlayışının sonucu olarak artan şiddetten ötürü sağlık çalışanlarında gelişen defansif tıbbı uygulamalar sonrasında artan tetkik ve uygulamalar nedeniyle hastanelerde bütün alanlarda olduğu gibi bir yandan radyoloji hizmetleri ve bu hizmetleri sunan sağlık personelinin iş yükü endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Diğer taraftan da TUS sınavında yüksek puanlarla girilen bu alanda eğitim kalitesi düşmekte ve bunların hepsinin sonucunda halkın nitelikli sağlık hizmeti alma koşulları ortadan kalkmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılı istatistiklerine göre, Türkiye’de her bin kişiden 174 kişiye MR, her bin kişiden 205 kişiye BT çekilmektedir. Plansız sağlık hizmeti sunumu ve kamu hastanelerinin şirket mantığıyla idaresi sonucunda MR çekimlerinde dünya birincisi, BT çekimlerinde ise dünya ikincisi olduğumuz sır değildir.

AB ülkelerinde bir radyoloji teknisyenine günde ortalama 30 hasta düşerken, Türkiye’de bu sayı 80-85 hastaya ulaşmakta, mesai süreleri ise 5 saatten 7 saate çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından görüntüleme hizmetlerinin taşeron firmalara bırakılması sorunları daha fazla arttırmaktadır. Bugün Şehir Hastaneleri olmak üzere kamu hastanelerinin çoğunluğunda görüntüleme hizmetleri taşeron şirketler eliyle sunulmaktadır. Radyoloji alanında uzaktan hizmet satın alma modelinin de yaygınlaşmasıyla taşeron şirketler tarafından görüntüleme hizmetleri verilmektedir.

Bu durum hem hastaların hem de bu alanındaki sağlık çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Bu tablonun değişmesi için öncelikle sağlık hizmetlerini metalaştıran, piyasa koşullarına terk eden Sağlıkta Dönüşüm Programından vazgeçilmelidir. Nitelikli, parasız, planlı, kamucu ve eşit sağlık hizmeti modeline geçilmelidir. Yasada da belirtildiği üzere radyoloji çalışanlarının sağlık kontrolleri yılda iki kez yapılmalıdır. Sağlıkta özelleştirme uygulamalarına son verilerek, taşeron şirketlere görüntüleme hizmetleri devredilmemelidir. Çalışma koşulları ve ücretler iyileştirilerek, yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı tanınmalıdır.

Zor koşullarda kendi sağlıklarını hiçe sayan radyoloji hekimlerinin ve çalışanlarının Dünya Radyoloji Günü kutlu olsun.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu