"Dr. Göksel Kalaycı'yı saygı ile anıyor, şiddetsiz bir gelecek diliyoruz"

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel Kalaycı’nın, fakülte bahçesinde uğradığı silahlı saldırıyla 11 Kasım 2005’te katledilişinin üzerinden 14 yıl geçti.
Geçen süreçte uygulanan hatalı sağlık politikaları ile sağlıkta şiddet artarken Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttıran unsurlardan birini, şiddeti uygulayan kişinin cezalandırılmayacağı düşüncesini ortadan kaldıracak olan etkili bir yasa da çıkartılamadı.

Sağlık Bakanlığı’nın görevlerinden biri de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklı, şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Sağlık Bakanlığı’nı, günde ortalama 33 sağlık çalışanının şiddete uğradığı ağır tablo karşısında sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaya, bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için vereceğimiz mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız. Prof. Dr. Göksel Kalaycı ve yaşamını sağlıkta şiddet sonucu kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor, herkes için sağlıkta ve yaşamın diğer alanlarında şiddetin olmadığı bir gelecek diliyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu