Emekli öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin talepleri ilgili makamlara iletildi

Emekli öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin talepleri ilgili makamlara iletildi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Emekli Hekim Komisyonu, TC Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinden emekli olan klinik şefleri, şef yardımcıları ve başasistan konumundaki öğretim elemanlarının  özlük hakları ile ilgili bir  yazı hazırladı.
 
TC Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı adreslerine dağıtımı yapılan ekteki yazı aracılığıyla Türkiye genelindeki ilgili öğretim elemanları listesi ve talepleri iletildi.
 
Bakanlıklara iletilen yazı için tıklayınız.