Dr. Aynur Dağdemir'i saygıyla anıyoruz

Dr. Aynur Dağdemir'i saygıyla anıyoruz

Toplumsal şiddetin bir sonucu olarak aramızdan ayrılan Dr. Aynur Dağdemir arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. Erkek şiddetine karşı dayanışma gösteren duyarlı meslektaşımıza sonsuz saygılarımızla...

Ankara Tabip Odası

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu


AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ – 2019

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun