Dr. Aynur Dağdemir'i saygıyla anıyoruz

Dr. Aynur Dağdemir'i saygıyla anıyoruz

Toplumsal şiddetin bir sonucu olarak aramızdan ayrılan Dr. Aynur Dağdemir arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. Erkek şiddetine karşı dayanışma gösteren duyarlı meslektaşımıza sonsuz saygılarımızla...

Ankara Tabip Odası

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu