Ankara emek meslek örgütleri “İntiharlar üzeri örtülmeye çalışılan ekonomik krizin bir ürünüdür”

Ankara emek meslek örgütleri “İntiharlar üzeri örtülmeye çalışılan ekonomik krizin bir ürünüdür”

Son günlerde giderek artan intihar vakalarına ilişkin Ankara emek meslek örgütleri ortak basın açıklaması yaptı. Mülkiyeliler Birliği’nde 19 Kasım 2019 Salı günü düzenlenen açıklamaya DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO’nın yöneticileri katıldı. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut tarafından okunan ortak açıklamada artan işsizlik, yoksulluk ve ağır borç yükünün intiharlara sebep olduğu vurgulandı.

Günde ortalama 8 kişinin intihar ettiğini belirten Dr. Vedat Bulut son günlerde yaşanan toplu intiharlara dikkat çekti.

Bu ölümlerin bir sosyal cinayet olduğunu ifade eden Dr. Bulut “İntiharlar üzeri örtülmeye çalışılan ekonomik krizin bir ürünüdür” diye konuştu.

İntiharları önlemenin yolunun “siyanürle intihar olaylarını haber yapmayın diye basın kurumlarına emirler göndermek değildir” diyen Dr. Bulut iletişim çağında bu tip emirlerin beyhude çaba olduğunu vurguladı.

Dr. Bulut; yanlış eğitim, yanlış sağlık, yanlış ekonomi, yanlış istihdam politikaları ve liyakata dayalı atamaların yapılmaması sebebiyle yurttaşların geleceğe ait umutlarını yitirdiğini belirtti.

Açıklamanın sonunda Dr. Vedat Bulut, ümitsizliğe kapılan, ekonomik kriz nedeniyle kendisini çaresiz hisseden yurttaşları da İşsizliğe, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı insanca bir düzen için mücadeleye çağırdı.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.