Ankara emek meslek örgütleri artan vergi eşitsizliğine karşı ses yükseltti “Vergide Adalet, Ülkede Adalet İstiyoruz!”

Ankara emek meslek örgütleri artan vergi eşitsizliğine karşı ses yükseltti “Vergide Adalet, Ülkede Adalet İstiyoruz!”

Ankara emek meslek örgütleri giderek artan vergi eşitsizliğine karşı birlikte ses yükseltti. DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Ulus Atatürk heykeli önünde “Vergide Adalet, Ülkede Adalet İstiyoruz!” başlıklı ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Ankara Tabip Odası adına Başkan Dr. Vedat Bulut katıldı. “Sermayeye değil vatandaşa bütçe”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasına yurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin, Türkiye’nin dünyadaki en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahip olduğunu belirterek “Yıllardır bütün vergi yükü ücret geliri ile yaşam mücadelesi veren işçilerin, kamu emekçilerinin ve dar gelirlilerin omuzlarına yıkılıyor” dedi.

Toplam vergi gelirlerinin dörtte üçünün, ücret geliri ile yaşam mücadelesi veren kamu emekçileri, işçiler, asgari ücretliler ve tüketiciler tarafından yüklenildiğine dikkat çeken Şahin “Ardarda gelen zamlar, adını ilk defa duyduğumuz vergiler, kış koşulları, enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyen maaşlar bizleri çok da iyi günlerin beklemediğini göstermektedir” sözlerini kaydetti.

Vergi reformu yasa tasarısında ağır vergiler altında ezilen emekçi kesimini gözeten hiçbir düzenleme bulunmadığını söyleyen Ali Şahin iktidarın hala sermayeyi koruyarak kurumlar vergisini %22 den %18’e indirdiğini ifade etti.

Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya ve şekere yapılan fahiş zamların enflasyona yansıtılmamasını eleştiren Ali Şahin “Memura, emekçiye, asgari ücretliye gelince, “öngörülen enflasyon” oranında düşük zam yapmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Ali Şahin açıklamanın sonunda tüm emekçileri ağırlaşan yaşam koşullarına, hayat pahalılığına, insafsız vergi düzenine ve yoksullaşmaya karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.