Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem’i serbest bırakın

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem’i serbest bırakın

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem’in bu sabah saat 6’da evi basılarak gözaltına alındığını öğrenmiş olduk. Çağrıldığında rahatlıkla ifadeye gelebilecek durumda olan; yıllardır aynı bölgede hekimlik yapan, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütü olan tabip odasında yöneticilik yapan arkadaşımızın bu şekilde kriminalize edilerek göz altına alınmasını kınıyoruz.

Demokratik bir toplum ve halkın sağlık hakkı için meslek örgütlerinde mücadele eden, emek harcayan, çalışma alanında ise evrensel hekim etik ilkelerinden ödün vermeyen Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem’i serbest bırakın. Hekim hak savunucudur.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu