Ankara Emek ve Meslek Örgütleri: Güvenlik Soruşturmalarıyla İlgili AYM’nin İptal Kararı Uygulansın

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri: Güvenlik Soruşturmalarıyla İlgili AYM’nin İptal Kararı Uygulansın

Ankara Tabip Odası (ATO) ve KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından 17 Aralık Salı günü gerçekleştirilen ortak basın açıklamasıyla güvenlik soruşturmalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanması talep edildi.

ATO’da düzenlenen basın açıklamasına ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım, KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İsmet Meydan ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan hekimlerden Karer Yurtdaş katıldı.

Emek ve meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan Dr. Ali Karakoç, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasının baskıcı, otoriter, anti demokratik rejimlerin bir ürünü olarak değişik coğrafyalarda uygulandığını, Türkiye’de ise belirli kamu hizmetleri için öngörülüp sınırlandırıldığını belirtti. Karakoç, güvenlik soruşturmasının OHAL döneminde ve OHAL sonrası da 7070 Sayılı Yasa ile bu uygulama, bütün kamu hizmetleri ve kamu personeli için geçerli bir uygulama haline getirildiğini söyledi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer bulan Devlet memurluğuna alınmanın genel şartları içerisine, "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartının eklendiğini belirten Karakoç, kamuda çalışma ve kamu hizmetine girme hakkına yönelik ciddi bir sınırlama getiren bu yasal düzenlemeyle birçok yurttaşın ve meslek mensubunun çalışma ve eğitim hakkının engellendiğini vurguladı.

Ortak açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin 24 Temmuz 2019 tarih ve 2019/65 sayılı Kararı ile bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı aldığının altı çizildi: “29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bu karar ile güvenlik soruşturmalarının dayanak maddesi ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu hukuki engelin kalkmasına rağmen güvenlik soruşturmaları nedeniyle işlerinden, mesleklerinden, hastalarından uzaklaştırılan meslektaşlarımızın atamaları yapılmamıştır.”

ATO ve KESK Ankara Şubeler Platformu adına Dr. Karakoç, demokrasiden, emekten, barıştan ve eşitlikten yana olan emek ve meslek örgütleri olarak hükümeti Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını uygulamaya, haksız uygulamalara son vermeye çağırdı.

Basın açıklaması metni için tıklayınız