Demokratik Kitle Örgütleri’nden Milletvekillerine: Güvenlik Soruşturması Fişlemedir!

Demokratik Kitle Örgütleri’nden Milletvekillerine: Güvenlik Soruşturması Fişlemedir!

“Güvenlik Soruşturması Fişlemedir” diyen demokratik kitle örgütleri,  Milletvekillerinden, Meclis’te yarın görüşülmesi beklenen Güvenlik Soruşturmaları oylamasında ret yanıtı vermelerini istedi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Güvenlik Soruşturmaları, yapılan yeni düzenleme ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Meclis’te yarın görüşülmesi beklenen tasarının yasalaşmasının telafisi güç mağduriyetlere yol açacağını savunan demokratik kitle örgütleri teklifin sakıncalarının ortadan kaldırılmasına katkı sağlaması beklentisi ile Milletvekillerine konu ile ilgili faks çektiler.

DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, TTB, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO temsilcileri 20 Aralık Cuma günü Yenişehir Postanesi önünde bir araya geldiler.

Demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yapmak istediği basın açıklaması polis engeli ile karşılaştı. Bu esnada Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği güvenlik soruşturmalarının hukuku hiçe sayarcasına yeniden Meclis gündemine nasıl getirildiğini aktardı.

Valilik oluru alınmadığı için basın açıklamasına izin verilmeyeceğini söyleyen polis memuruna HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın açıklaması yapmanın Anayasal bir hak olduğu ve bu konuda izin almaya gerek olmadığını hatırlatması üzerine basın açıklamasına geçildi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptıkları açıklamanın halkın aleyhinde yapılacak bir işlemi engellemenin dışında bir amacı olmadığını belirterek basın açıklamasını okudu.

Güvenlik soruşturmalarının keyfiliğine vurgu yapan açıklamada “Kamuda işe alımda “Güvenlik soruşturmaları” adı altında yaşanan keyfilik, ayrımcılık ve haksızlığın Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuksuzluğunun ilanı da AKP iktidarını ikna etmeye ve durdurmaya yetmedi. Daha önce onlarca konuda olduğu gibi bu konuda da evrensel hukuk ilkelerini esas almak yerine ”ikinci sınıf vatandaş” yaratma ve kendi yurttaşları arasında en büyük ayrımcılığı kanun yoluyla yasalaştırma girişiminden vazgeçmedi.” denildi.

Açıklamada güvenlik soruşturmalarına olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerine de  “Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer alacak.” diye seslenildi.

Basın açıklamasının ardından söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da  şunları söyledi: “Biz hukukun uygulanmasını istiyoruz. Ben milletvekili olarak milletimin mağduriyetine karşı çıkmak için buradayım. Yarın da TBMM’de Anayasa’yı çiğneyen yasa teklifine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugüne kadar büyük haksızlıklar yapılmış. Bakanlıklar da görüştük. Bu haksızlığı anlattık. Cevap alamadık.  Büyük veballer, büyük suçlar işlendi. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi Anayasayı işletti ve bu yasayı iptal etti.  Üç buçuk yıldır on binlerce insanın hakkını, hukukunu çiğneyen bu yasayı iptal etti. Anayasaya, hukuka döneceğimizi düşündüğümüz anlarda bir anda iktidarın bir hamlesi oldu. Sadece benim, senin, onun değil bu toplumda hepimizin geleceğini, çocuklarını, torunlarını etkileyecek daha antidemokratik bir yasa teklifini alelacele, Meclis’te bütçe görüşülürken teamüllere aykırı olarak güvenlik soruşturmaları yasasını getirdiler. Yangından mal kaçırır gibi. Biz komisyonda sonuna kadar mücadele ettik. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yarın, öbürgün binlerce genç bu yasadan ötürü intihar edecek, bunun vebaline hazır mısınız? Bu büyük günaha hazır mısınız? Vicdanların kabul etmediği bir hal ortada. Yarın gerekeni yapacağız tüm gücümüzle.”

Basın açıklamasının ardından demokratik kitle örgütü temsilcileri tasarının yasalaşmasının  reddedilmesi için milletvekillerine faks çektiler.

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız