“2020 Bütçesi ve Sağlık” paneli düzenlendi

“2020 Bütçesi ve Sağlık” paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu ve İşçi Sağlığı ve İş yeri hekimliği Komisyonu tarafından “2020 Bütçesi ve Sağlık” paneli düzenlendi.

Ankara Tabip Odası’nda 26 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen panelin moderatörü Dr. Muharrem Baytemur, konuşmacıları Dr. Mustafa Durmuş ve Dr. Necdet İpekyüz oldu.

Panelde 2020 bütçesinin ne ifade ettiği, sağlığın payı, Mecliste sağlık bütçesiyle ilgili tartışmalar ve talepler üzerine konuşmalar ve değerlendirmeler yapıldı.