Lütuf Değil Tüm Yurttaşların Sağlık Hakkını Savunuyoruz;  Herkese Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti!...

Lütuf Değil Tüm Yurttaşların Sağlık Hakkını Savunuyoruz; Herkese Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti!...

8 Ocak 2020 tarihli 31002 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 4736 sayılı Kanun’da değişiklik yapıldı. Söz konusu değişikliğe göre prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu ya da Genel Sağlık Sigortalılar (GSS) 31/12/2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

AKP’nin iktidara geldiği yıl Dünya Bankası ile birlikte yürürlüğe koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Projesinin bir parçası olan GSS sistemi nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim paralı hale getirildi. Hastanede katkı katılım payı, aile hekimlerinde reçete parası ödeyen yurttaşlar GSS prim borcunu ödeyemediği takdirde kamuda sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde yararlanamamaktır.

Sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına göre yapılandıran AKP’nin yarattığı bilançoya dönüp bakıldığında, GSS prim borçlarının yeniden düzenlenmesi, faizlerin silinmesi, borcun taksitlendirilmesine karşılık GSS prim borcu olan sayısı artmaya devam etmektedir. Prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS'lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Ekonomik krizle birlikte gelir adaletsizliğinin arttığı, geçim sıkıntısının yoğunlaştığı, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde sağlık hizmetlerinin sunumunda “paran kadar sağlık” anlayışı kesinlikle kabul edilemez. Prime dayalı hizmete erişim, sağlık sigortası ve katkı katılım payı, sağlık hizmetinin piyasalaştırılmasıdır.

İyi Hekimlik değerlerini savunan hekimler olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Sağlık hakkı, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır; evrensel bir hak olduğu için ulusal yasalara göre de haktır. Bu nedenle kar-zarar mantığına göre ve siyasi popülist anlayışlar uğruna halkın sağlık hakkına dokunulmamalıdır.

Ülkede yaşayan herkesin sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır. Lütuf değil tüm yurttaşların hakkını, parasız nitelikli eşit sağlık hizmetini savunuyoruz.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu