“Göç ve Kadın Sağlığı” paneli düzenlendi

“Göç ve Kadın Sağlığı” paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından 14 Ocak 2020 Salı günü, “Göç ve Kadın Sağlığı” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin konukları Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış ile birlikte HÜKSAM’da Uzman Psikolog olarak çalışan Türküler Erdost oldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, göç ve kadın sağlığı konusu hak temelli yaklaşım ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ele alındı. Prof. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış, göç sürecinde ve sonrasında kadınların yaşadıkları sağlık sorunlarından söz ettiği konuşmasında ülkemizde yürütülmüş bazı çalışmalardan güncel verilere de değindi. Kadınların göç süreçlerinde çifte yük taşıdıklarını anlatan Prof. Dr. Bahar-Özvarış, dil bilmeme ve kültürel bazı unsurların kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünde bir engel olduğunun altını çizdi.

Mültecilerin “3D işlerde” (dirty-kirli, dangerous-tehlikeli ve demeaning-nitelik gerektirmeyen) çalışıyor olmalarından bahseden Prof. Dr. Bahar-Özvarış, katılımcılara daha çok tarım alanında çalışan “göçmenin de göçmeni Suriyeli DOM’lar” ile ilgili de bilgiler verdi.

Prof. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış’ın ardından Uzm. Psk. Türküler Erdost, göç ve kadın sağlığı bağını HÜKSAM olarak, ECHO Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları finansal desteği, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu teknik desteği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda, 2015-2019 yılları arasında yürütmüş oldukları “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi” ile anlattı.

Proje kapsamında açılan Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinde, üreme sağlığı ve cinsel sağlık eğitim ve danışmanlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin psiko-sosyal destek hizmetleri ile Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen kadın ve kız çocuklarına sunulmuş olan diğer hizmetlerden söz etti. Bu proje kapsamında, HÜKSAM tarafından yürütülmüş olan üç çalışmayı da katılımcılarla paylaşan Erdost, “sağlık aracılığı” sisteminin önemine dikkat çekti. Mültecilere yönelik sunulan hizmetlerde genç kızların özel gereksinimleri olduğunu belirterek, göç ve kadın çalışmalarında “güçlenme odaklı” olmanın önemini vurguladı.

Program katılımcıların soru ve katkıları ile son buldu.

HÜKSAM’ın üç çalışmasına aşağıdaki adreslerden erişim sağlanabilir.

Kültürlerarası Duyarlılık ve Birlikte Yaşam

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kulturlerarasikitapTRA.pdf

Suriye’den Türkiye’ye Kadın Olmak

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/suriyedenturkiyeye_TR_210519.pdf

Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerine Başvuran Suriyeli Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Hizmetlerine İlişkin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Raporu

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/NicelArastirma_TR.pdf