Dr. Ali Özyurt'u kaybettik...

Dr. Ali Özyurt'u kaybettik...

Yazar, şair ve İstanbul Tabip Odası aktivistlerinden, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi değerli meslektaşımız Dr. Ali Özyurt'u kaybettik.

Tüm sevenlerinin ve meslektaşlarımızın başı sağ olsun...

Seni unutmayacağız!...