Sağlıkta şiddet sona ersin talebine polis saldırısı

Sağlıkta şiddet sona ersin talebine polis saldırısı

Sağlıkta şiddet durdurulmalıdır başlıklı basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçileri polis saldırısına uğradı. Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında Tüm Türkiye’de sağlıkta şiddete karşı basın açıklamaları planlandı.

Ankara’da 17 Ocak 2020 Cuma günü Dışkapı Hastanesi Acil servis önünde sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde “SAĞLIKTA ŞİDDET DURDURULMALIDIR” başlıklı basın açıklaması için Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanları biraraya geldi. Ancak Anayasanın 34. Maddesi ihlal edilerek açıklama yapılması polis tarafından engellendi.

Tüm şehirlerde aynı anda yapılan açıklama hastane başhekiminin onayına rağmen Ankara’da polis şiddetiyle karşılandı. Polisin sağlık emekçilerine sert müdahalesinin ardından dört kişi gözaltına alındı.

Ellerinde “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!" yazılı dövizlerle polis şiddetiyle karşılaşan sağlık emekçileri ifade özgürlüklerinin engellenmesini kınayarak gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını beklediler.

Gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasının ardından basın açıklaması Ankara Tabip Odası’nda düzenlendi.

Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, ATO başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, SES Ankara şube eşbaşkanları Hüsnü Yıldırım ve Rona Temelli katıldı. Açıklama öncesinde yapılan sert müdahaleyi kınayan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut “Görülüyor ki sağlıkta şiddet sadece vatandaşlardan, bireylerden gelmiyor emniyet teşkilatından, valilikten, güvenlik güçlerinden de geliyor” dedi.

Türkiye’nin her şehrinde bu açıklama yapılabilirken burası Ankara denilerek engellenmesini eleştiren Dr. Bulut sözlerini “Ankara’da Anayasa, kanunlar farklı değildir. Valiliğin OHAL döneminden kalan emir yazısı kanunların yasaların üstünde değildir. Bunu zaman içinde öğrenecekler bu alçakça işlemin sorumluları yargı önüne çıkarılacaktır. Bugün kendini emin zannedenler yarın iktidarlarının da güçlerinin de sonsuz olduğunu ve sorumsuz olduklarını sanmasınlar. Bu konuda Tabip Odası olarak gerekli mercilere başvuracağız” diye sürdürdü.

Konuşmasının ardından açıklamayı okuyan Dr. Vedat Bulut 1. basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek adına yatırım yapılmadığını belirterek “Binasından alt yapısına kadar şiddete de zemin hazırlayabilecek koşulların iyileştirilmesi için adım atılmadı. Sıfır nüfuslu, binasız sanal ASM’lerin açılması ile sistem sürdürülmeye çalışıldı. Birinci basamak ekibinin bir parçası olan sağlık personelini de güvencesiz hatta çoğu zaman taşeron şirketler üzerinden çalışmak zorunda bıraktı.  Partilerin dönemsel çıkarlarına, siyasetçilerin günlük popülist yaklaşımlarına kurban edilmemesi, aşılama, takip, kontrol, eğitim ve önleyici tıp uygulamaları ile sağlık tüketimine değil de insanların koruyucu hekimlik esaslı sağlıklı bir yaşam sürmelerine odaklanması gereken 1. basamakta da şiddet ne yazık ki her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Sağlıkta şiddet sona erene bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadeleyei sürdüreceklerini söyleyen Dr. Vedat Bulut “her ayın 17’sinde yeniden çağrısını yapacağımız ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olan 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” söyleminin kararlılığıyla İş Bırakma - GöREV eylemi gerçekleştireceğimizi bir kez daha duyurmak istiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

Açıklamanın sonunda söz alan yöneticiler de polis saldırısını kınayarak sağlıkta şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söylediler.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.