Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması Sonuçlandı

Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması Sonuçlandı

Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen "Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması"nda ödül alan projeler belirlendi.

Ankara kentinde işlevsel, ekonomik ve mimari değeri olan, kent merkezi içinde kalmış özellikli yapıların / alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla düzenlenen “Kent Düşleri” mimari fikir yarışmalarının on birincisi olan, “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması”na katılan projeler yarışma jürisi tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan projeler belirlendi.

“Ankara kent merkezinde hastaneler bölgesinde yer alan konumuyla, Cumhuriyet ve kent tarihinde önemli rol oynayan, Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapılmasıyla birlikte kent merkezinden taşınan birçok devlet hastanesinden biri olan, Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması” ana temasıyla açılan yarışmada;

 • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması,
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,
 • Ankara’nın başkent kimliğinin öne çıkartılması,
 • Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapıları hakkında farkındalık oluşturulması,
 • Mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin açığa çıkartılması,
 • Mekânın bellek mekânı olarak kent sağlığı ve halk sağlığı açısından öneminin vurgulanması,
 • Cumhuriyet’in halkçı sağlık politikaları ile bugünün ticarileştirilmiş sağlık politikalarının mekân üzerinden tartışılması

amaçlandı. Yarışmaya katılan 32 adet projeden, 4 Ocak 2020 tarihinde yapılan “Jüri Değerlendirmesi” sonrası 15 fikir projesinin sahipleri 18 Ocak 2020 tarihinde yapılan “Değerlendirme Konferansı”na davet edildi. Değerlendirme yöntemi olarak tüm jüri üyelerinin sıralama gözetmeksizin 6 adet proje belirlemesine ve projelerin alacağı toplam oy sayıları üzerinden ödüllerin sıralanmasına karar verildi. Yapılan değerlendirme sonrasında en çok oy alan S17 sıra no.lu EZ2216 rumuzlu projenin 1.’likle ödüllendirilmesine; belirlenen diğer 5 projenin ise proje alanı ve çevresinde bulunan yapıları yıkarak proje alanını boş bir alanmış gibi ele alma, yıkıp yeniden yapma, yapıların bütünlüğünü bozacak şekilde müdahalelerde bulunma, yakın çevreyle ilişki kurmada yetersizlikler vb. sebeplerle derece kategorisinde değerlendirilmeyip her birisinin geliştirmiş olduğu özgün tasarım fikirleri ve kurguları dikkate alınarak mansiyon kategorisinde ödüllendirilmelerine karar verildi.

ÖDÜL ALAN PROJELER VE KİMLİKLERİ

 • BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: S17 sıra no.lu EZ2216 rumuzuyla Eda Nur Motcu, Mustafa Yasir Gözalan, Zeynep Yağmur Süslü (Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Yunus Güneşer (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • MANSİYON ÖDÜLÜ: S2 sıra no.lu TM2701 rumuzuyla Nur Dilan Özdemir, Özge Zaimoğlu (MSGSÜ Mimarlık Bölümü), Merve Yamak (Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Helin Gülen Gedik (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • MANSİYON ÖDÜLÜ: S4 sıra no.lu SS1997 rumuzuyla Senay Seymen (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
 • MANSİYON ÖDÜLÜ: S15 sıra no.lu N29A41 rumuzuyla Nazlıgül Aktürk (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
 • MANSİYON ÖDÜLÜ: S22 sıra no.lu 4714MW rumuzuyla Evren Aydemir, Fatih Arıkan, Turan Taşpınar (Düzce Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Zafer Azman (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • MANSİYON ÖDÜLÜ: S24 sıra no.lu FG2541 rumuzuyla Feyzanur Güllüce (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü)