Salı Aktiviteleri'nde bu hafta “İşçi Sağlığı ve Despotik Denetim

Salı Aktiviteleri'nde bu hafta “İşçi Sağlığı ve Despotik Denetim" konusu işlendi

Ankara Tabip Odası Salı Aktiviteleri'nde 28 Ocak 2020 tarihinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu'nun katkılarıyla Prof.Dr. Mehmet Zencir  tarafından “İşçi Sağlığı ve despotik denetim" konusu işlendi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin ülkemizdeki tarihsel değişimi; işçiler, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri açısından irdelendi. Emek sürecindeki devletin rolünün hegemonik denetimden çok giderek despotik denetim ağırlıklı olduğu, uygulamaya konulan kanunlar ve işçi sağlığı verileri ile örneklenerek anlatıldı. İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin başarılı olması için teknik bir açıyla soruna sadece bir sağlık ve güvenlik meselesi olarak bakılmaması gerektiği, siyasal boyutuyla birlikte ve işçilerin öncülüğünde işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının birlikte mücadele etmesinin önemi vurgulandı.