“Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı” paneli düzenlendi

“Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı” paneli düzenlendi

Uğur Mumcu’yu anma etkinlikleri kapsamında 27. Adalet ve Demokrasi Haftası’nda “Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı” paneli düzenlendi.

Panel, Ankara Tabip Odası (ATO), Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ve Tüketici Hakları Derneği tarafından 30 Ocak 2020 Perşembe günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Panelin konuşmacıları, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ve NÜSED Onur Kurulu üyesi Dr. Ahmet Saltık oldu.

Panelin moderatörlüğünü de yürüten Dr. Vedat Bulut 24 Ocak 1993 yılında katledilen araştırmacı gazeteci- yazar Uğur Mumcu’yu anarak konuşmasına başladı. Meslek örgütleri özelinde tabip odalarının tarihsel ilerleyişi ile ilgili bilgi veren Dr. Bulut cumhuriyetin ilanıyla birlikte meslek örgütleri ve tabip odalarının kurulması için zemin oluştuğunu belirtti. Ettibalarla başlayan ve tabip odalarıyla devam eden bu süreçte Dr. Nusret Fişek ve Dr. Erdal Atabek’in gayretleriyle tüm ülkede tabip odalarının varlık kazandığını aktardı.

Özellikle 1980’li yılların dönüm noktası olduğunun altını çizen Dr. Vedat Bulut “Bu dönemden öncesine bakarsanız hükümetler tabip odalarının politikalarını benimsiyor ve sağlık hizmetlerini görüşler doğrultusunda geliştirmeye çalışıyordu. Ancak darbe dönemi ve devam eden süreçte mecburi hizmet ortaya çıktı, TTB’nin gücünü azaltmak için çeşitli değişiklikler yapıldı” dedi.

Günümüzde de 15 Temmuz darbe girişimi gerekçe gösterilerek 3500 meslektaşının görevden uzaklaştırıldığını eleştiren Dr. Bulut “Binlerce genç mezunun da ataması güvenlik soruşturması bahanesiyle yapılmadı. 400 kişinin de atanması uygun görülmedi. Hiç bir doktor terörist değildir. Hepsi şiddete karşıdır” sözlerini kaydetti.

Şehir hastanelerinin de cari açığın büyümesinde büyük rol oynayacağına dikkat çeken Dr. Vedat Bulut bu hastanelere para aktarabilmek için sağlık sisteminin çökeceğini ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği’ne geçmişten bugüne davalar açıldığını belirten Dr. Bulut “TTB geçmişte de yargılandı ancak tabipler olarak görevlerini yaptıkları için beraat etti. Günümüzde de ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ dediği için yargılanıyor ve baskı altına alınmak isteniyor. Ancak yaşamı kutsayan ve barış ortamında sağlığın korunacağını belirten konsey üyesi arkadaşlarımızın yüksek mahkemede beraat edeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Dr. Vedat Bulut konuşmasını “Mesleğimize baskılar olacak ama biz sağlık hakkını, barışı, insan hakkını savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle bitirdi.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da Türkiye’de önemli bir kesimin yeterli beslenemediğini ve yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirterek “Dolayısıyla birçok hastalığa yakalanıyorlar. Ayrıca barınma, sağlık ve güvenlik hakkına da ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Bu ekonomik sıkıntılar tüketicinin sağlığını olumsuz etkiliyor” dedi.

NÜSED Onur Kurulu üyesi Dr. Ahmet Saltık konuşmasında Türkiye'de Halk Sağlığını etkileyen durumları ve genel bilgileri aktardı. Türk Tabipleri Birliği'nin ve meslek örgütlerinin bu alanda yetkileri ve bu yetkileri çerçevesinde yaptığı mücadeleleri özetledi. Sağlık hizmetinin tüketici bağlamında ele alınmasını doğru bulmadığını, sağlık hizmetinin bir hak olduğunu aktaran Dr. Ahmet Saltık, ödediğimiz vergiler ve primlerle Devletin sağlık, adalet, güvenlik ve eğitim hizmetlerini yurttaşlara ücretsiz sağlanması gerektiğini, bunun Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nden ve pek çok uluslar arası sözleşmelerden ve Anayasadan kaynaklanan hak olduğunu vurguladı. GSS ve tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamalarına eleştiri getirdi.