İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı Ankara’da Yapıldı

İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği’nin 17 Nisan’a kadar devam edecek eylem planı kapsamındaki “7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz” etkinliğinin İç Anadolu bölgesi ayağı Ankara Tabip Odasında 02 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleştirildi.

Ankara, Eskişehir ve Aksaray Tabip Odaları temsilcilerinin katıldığı toplantı TTB MK Başkanı Dr. Sinan Adıyaman’ın sunumu ile başladı. Güncel sağlık sorunlarının yanı sıra TTB’nin eylemlilik planı hakkında bilgi veren Dr. Adıyaman tüm meslek örgütlerinden sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik etkinliklere destek istedi.

Ardından Tabip Odaları ortak sorunlarını dile getirdiler. Şiddeti doğuran nedenler olarak sistemin getirdiği sıkıntıların en önemli etken olduğu vurgulanırken, 1. Basamak’ın sorunları ve değersizleştirilmesine dikkat çekildi.

Hekimler arasında tükenmişlik, devletten beklentilerinin kalmamış olması, tabip odalarının faaliyetlerine ilgisiz olmaları konusundaki kaygılar dile getirilerek tabip odalarının örgütlenme sıkıntıları, genç hekimlerin destek eksikliği konuşuldu ve öğrencilerin meslek örgütüne yakınlaştırılması konusunda öneriler paylaşıldı.

TTB’nin üye aidatlarını eşitlemesinin olumlu bakış sağlayacağı görüşü dile getirildi.

Hekimlerin 15 Mart mitingine katılımının arttırılmasına yönelik yapılabilecekler görüşüldü.

Toplantı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut’un Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Bakanlığı Hukuk Dairesine sunulan “Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Öneriler” başlıklı sunum ile devam etti. Ardından toplantıya katılan odalar tarafından şiddete yönelik ortak bir açıklama hazırlanarak imzalandı ve 17 Nisan’a kadar programı açıklanan TTB eylemlerine destek sözü verildi.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız