"15 Mart'ta 5 Acil talep için Beyaz Miting"

Ankara’daki emek meslek örgütleri sağlıkta şiddete karşı düzenlenecek olan 15 Mart’taki Beyaz Mitingin çağrısını yaptı. Tüm sağlık emek meslek örgütlerinin ortak olarak düzenlediği Beyaz Miting için Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İş Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği ortak basın toplantısı yaptı. Örgütlerin yöneticilerinin katıldığı toplantı Ankara Tabip Odası’nda 17 Şubat 2020 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Açıklamadan önce söz alan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut sağlıkta şiddetle mücadele etmek için yıllardır öneri sunduklarını belirtti. Türkiye genelindeki sağlık emek meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte karar verdiklerini ifade ederek “15 Mart’ta 10 sağlık meslek örgütü ve sendikanın katılımıyla Tandoğan Meydanı’nda Beyaz Miting ve 17 Nisan’da G(ö)rev yapacağız. Acil servis ve ameliyathaneler dışında sağlık hizmeti verilmeyecek. Bu şekilde belki derdimizi ve sorunlarımızı anlatabiliriz” dedi.

Açıklamayı okuyan Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Serhat Özsoy sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen en acil sorununun sağlık alanında yaşanan “Şiddet” olduğunu belirtti.

7 yılda 91 binden fazla şiddet vakası yaşandığına dikkat çeken Özsoy “Şiddet uygulayanlar ise mahkemelerden sembolik bile denilemeyecek cezalar alıyor ya da serbest bırakılıyor. Siyasi iktidar ise haberlerde gündem olmuşsa veyahut ölümle sonuçlanmışsa şayet sadece açıklama yapmakla yetiniyor; şiddet ve mağduriyet karşısında caydırıcı adımlar atmaktan kaçındıkları gibi sağlıkçıları itibarsızlaştırarak emeklerini fiilen değersizleştiriyor” dedi.

Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete ve buna yol açan politikalara “Artık yeter” dediklerini ifade eden Özsoy 15 Mart Pazar günü Ankara’da beyaz mitingde biraraya geleceklerini belirterek ortak talepleri sıraladı:

1) TTB’NİN HAZIRLADIĞI SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN DESTEKLEDİĞİ “SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI” MECLİS TARAFIMDAN HEMEN YASALAŞTIRILSIN 

2) SAĞLIK HİZMETİ SUNARKEN YAŞANAN ŞİDDET İŞ YERİ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLSİN

3) MUAYENE RANDEVULARI HASTAYA YETERLİ SÜRE AYRILACAK ŞEKİLDE DÜZENLENSİN

4) ACİL SERVİSLERDE SADECE ACİL HASTALARA HİZMET VERİLSİN

5) BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLSİN, SEVK ZİNCİRİ UYGULAMASINA GEÇİLSİN

BİZLER YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ!

Açıklamanın ardından söz alan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör de taleplerinde kararlı olduğunu belirterek “Sağlıkta şiddet yalnızca sağlık çalışanlarının değil aksayan sağlık hizmetiyle birlikte tüm toplumun sorunudur. Bu nedenle tüm toplumun kendi sağlık hakkı için sağlıkta şiddete karşı çıkması gereklidir” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Erden de sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekerek her türlü şiddeti her kesimden gördüklerini söyledi. Sağlıkta şiddetin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran söz ve söylemlerden de bağımsız olamayacağını belirtti.

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL yaptığı konuşmada “Sağlıkta şiddet artık can güvenliği noktasına gelmiştir. Özellikle kırsal sahada görev yapan veteriner hekimler gece gündüz şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler de 15 Mart’taki eylemde geniş katılımla yer alacağız” sözlerini kaydetti.

5 acil talep için “Beyaz Miting” 15 Mart’ta Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.