Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Müdürlüğü ile Görüşme Gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Müdürlüğü ile Görüşme Gerçekleştirildi

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkına ulaşmada yaşadığı hak ihlalleri ve zorlukları Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu’na bildirmeleri üzerine, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Müdürlüğü'nden istenen randevuya olumlu cevap alındı ve bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Ankara Tabip Odası yönetimi adına Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, ATO İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Dr. Aysel Ülker, Dr. Korel Yalman, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ve ATO hukuk bürosundan Av Ender Büyükçulha katıldı.

Görüşmede, özellikle hasta mahpusların tek kişilik bölmeli ring araçlarıyla hastanelere sevki esnasında yaşadıkları hak ihlalleri ve sıkıntılı durumlar iletildi. Ayrıca İstanbul protokolüne uygun uygulamaların önemi ve 6023 nolu TTB yasasından kaynaklı meslek örgütü olan tabip odalarının sağlık kuruluşlarını kontrol ve denetlemesi gerektiği belirtildi.

ATO ve TTB heyeti meslektaşları ile bilgi paylaşımı yapmak için cezaevlerinin revir ve ASM’lerini ziyaret etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Heyet, yaşanan sıkıntıları ilettiği Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Müdürlüğü ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.