"Şehir Hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na Devredilmelidir!"

14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında 3 Mart 2020 Salı günü şehir hastanelerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Ankara Tabip Odası’nda yapılan açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı.

Basın açıklamasını yapan Dr. Vedat Bulut şehir hastaneleriyle birlikte sağlık alanında yeni bir özelleştirme yaşandığına dikkat çekti.

En büyük sorunun hastane binalarının ve donamınının çok yüksek maliyet oluşturduğunu belirten Dr. Bulut “Şehir hastaneleri için yapılan ihalelerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sabit yatırım tutarı ile yıllık kira bedelleri incelendiğinde, çok yüksek tutarların ödendiği/ödeneceği anlaşılmaktadır” dedi.

Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerini paylaşan Dr. Bulut şu rakamları verdi: “Şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar 2017 yılında 3 ayda 124.721.247 TL kira, 185.609.969 TL hizmet bedeli, toplam 310.331.216 TL, 2018 yılında 1.152.652.117 TL kira, 1.047.948.486 TL, hizmet bedeli toplam2.200.600.603 TL, 2019 yılında 2.755.865.554 TL, 2.332.180.599 TL hizmet bedeli toplam 5.088.046.153 TL, ödeme yapılmıştır. İki yıl üç aylık kira ve hizmet bedeli ödemesi toplamı 7 Milyar 598 Milyon 977 Bin 974 TL’dir. 2020 yılının ilk iki ayının mali tablolarıysa henüz açıklanmamıştır”

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan rapordaki bulgulara dikkat çeken Dr. Vedat Bulut Yozgat Şehir Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi’ne aynı hizmeti sunan yüklenici firmanın hizmet bedeli arasındaki farkı eleştirerek şu sözleri kaydetti “Yozgat Şehir Hastanesi’nin çamaşırhane hizmetlerini yürüten yüklenicisinin, Sorgun Devlet Hastanesi’ne de aynı hizmeti sunduğu; Sorgun Devlet Hastanesi’ne hizmet karşılığı olarak teklif ettiği bedel ile şehir hastanesine sunduğu çamaşır hizmetinin ortalama birim fiyatı arasında 14 kat fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir. Şehir hastanelerinde gerek ‘destek hizmetleri’, gerekse de ‘tıbbi destek hizmetleri’ devlet hastanelerine göre taşeron şirketlerden çok daha yüksek bedellerle satın alınmaktadır”

Şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle birlikte hekimler, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları tarafından da eleştirildiğini belirten Dr. Bulut ulaşımdan, teknik alt yağı yetersizliğine, yönetimdeki sorunlardan hastane binalarının anormal büyüklüğüne kadar pek çok sorunun olduğunu vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği’nin uğraşları ve verdiği mücadele sonucunda Hükümetin kamu-özel ortaklığı yönteminden vazgeçmiş olmasının yeterli olmadığına değinen Dr. Vedat Bulut şehir hastanelerinin acilen Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi talebini yineledi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.