ATO'da ‘Birikimli Travma Hastalıklarında Sağlık Gözetimi Programı’ Sunumu

ATO'da ‘Birikimli Travma Hastalıklarında Sağlık Gözetimi Programı’ Sunumu

Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun katkılarıyla 25 Ekim Salı günü ATO’da eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Çok sayıda hekimin katıldığı etkinlik ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açış konuşmasıyla başladı.

Komisyon üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu ‘Birikimli Travma Hastalıklarında Sağlık Gözetimi Programı’ başlıklı bir sunum yaptı. Çalışma hayatında kas iskelet sistemi sorunlarının önemi, ağırlığı ve bunlardan korunmaya ilişkin bazı yöntemlerin de anlatılmasından sonra yöntemlerden birisi olan Niosh Kaldırma Eşiti’nin verilen bir örnekle aktarılması sağlandı. Diğer yöntemlerin anlatımı bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Komisyon Başkanı Dr. Ercan Yavuz her ay çeşitli eğitim toplantıları ya da paneller düzenleyerek üyelerle biraraya gelmek istediklerini ve bundan sonra yapılacak ilk sunumun ‘Mesleki Akciğer Hastalıklarından Korunma’ başlığı altında Prof. Dr. İbrahim Akkurt tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.